SARA går snart i luften. Slots- og Kulturstyrelsen besluttede før sommerferien, sammen med styregruppen bag det omfattende projekt, at der den 28. august 2018 lukkes for indtastning i det gamle registreringssystem, Regin. Herefter har man kun læseadgang til Regin, men kan ikke længere inddatere. Efter den 28. august starter det omfattende arbejde med migrering af museernes data til SARA. Fra primo november og godt tre måneder frem gennemfører ODM ikke færre end 40 gratis kurser i "God registreringspraksis med SARA" over hele landet.

Der er tale om 2-dagesforløb, der skal give en introduktion til SARA, og som skal gøre museernes medarbejdere i stand til at anvende systemet som et effektivt redskab til både at registrere og administrere, men også sikre god registreringspraksis. Kurset er obligatorisk forud for, at man kan arbejde med systemet. I forbindelse med udrulning af projektet prioriteres det, at alle "Reginbrugende" museer (fortrinsvis de statslige og de statsanerkendte museer) har mulighed for at få medarbejdere på kursus.

I forbindelse med migrering af data og arbejdet med systemet i øvrigt vil der givetvis opstå begyndervanskeligheder. Nye it-systemer kræver tilvænning, og det kan ikke undgås, at der vil forekomme fejl. For at gøre overgangen så smidig som muligt har ODM sat sig for i de kommende måneder at uddanne en række erfarne museumsmedarbejdere med faglig indsigt i registreringspraksis i det nye system. Det er denne gruppe fagfolk, der over vintermånederne skal forestå undervisningen rundt i hele landet. Kurserne er for alle kategorier af medarbejdere. Senere i det kommende år vil følge mere fagspecifikke ekstra moduler. I første omgang for arkæologer i GIS (Geografiske Informations Systemer) og MUD (Museernes Udgravnings Data). 

Slots- og Kulturstyrelsen har meldt følgende proces og tidsplan ud for udrulningen af SARA:

  • Regin lukkes for indtastning den 28. august. Der vil fortsat være læseadgang.
  • Reginbrugernes data migreres til SARA, og systemet testes og rettes til fra begyndelsen af september til begyndelsen af november. Det forventes, at SARA kan tages i brug af Reginbrugerne den 5. november. 
  • ODM gennemfører fra november kurser i god registreringspraksis med SARA for museernes registreringsmedarbejdere rundt i landet. Når en medarbejder er blevet introduceret til systemet, modtager museet adgang til SARA, så registreringerne kan påbegyndes. 
  • SARA's driftsorganisation etableres.
  • Migration af de data fra brugere, som ikke har brugt Regin, samt Reginbrugere i Grønland og Færøerne gennemføres efter migrationen af de danske Reginbrugeres data. 

Du kan læse mere om SARA på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside – og tilmelde dig kurserne her.

 

SPØRGSMÅL?

Har du spørgsmål til ibrugtagningen af SARA, er du velkommen til at henvende dig til styrelsen: koncern-it@slks.dk