Terms and conditions for sign-up 

Tilmelding er bindende / Sign-up is binding

Ved afmelding mindre end 30 dage før afholdelsen betales den fulde deltagerpris. Hvis du bliver forhindret i at deltage, er du velkommen til at overdrage din plads til en anden relevant person. Du skal dog orientere os herom før afholdelsesdatoen. Hvis ODM kan videregive pladsen til deltager på en eventuel venteliste, hæfter du naturligvis ikke for deltagergebyret. Ved afbud 30 eller flere dage før afholdelsen skal der ikke betales deltagergebyr.

For cancellation less than 30 days before the date of the event, we will charge the full price. If you are unable to attend, you are welcome to transfer your place to another appropriate person. However, you must inform us about the change before the date of the event. If we can transfer your place to a person on a waiting list, you will not be liable for the participant fee. For cancellation 30 or more days before the date of the event, we do not charge any fee.

Hvem kan deltage i kurserne? / Who can participate in courses and other events?

Alle kurser, uddannelser og seminarer, der udbydes af Danske Museers Efteruddannelse er principielt åbne for alle. Der kan i særlige tilfælde være begrænsninger i forhold til antal, forudsætninger eller tilmeldingstidspunkt. Begrænsningerne er alene sat for at sikre kvaliteten af de udbudte kurser, uddannelser og seminarer.

All courses, seminars etc. arranged by the Association of Danish Museums are in principle open to the public. Restrictions to this may apply, to ensure the quality of the events.   

Tilmeldingsfrist og ledige pladser / Sign-up deadline and vacant seats

Tilmeldingsfrist er den angivne dato der markerer hvornår ODM skal have modtaget tilmeldinger nok til at gennemføre kurset. Der køres efter først-til-mølle reglen ved tilmelding. Det vil sige, at jo længere til du venter med at tilmelde dig, jo højere er risikoen for at kurset bliver overtegnet, før denne dato – og derfor lukket for tilmelding. Omvendt er det muligt at tilmelde sig senere, hvis der efter den angivne dato stadig er ledige pladser – og der samtidig er nok tilmeldte til at gennemføre kurset. I udgangspunktet er der 16 pladser på et almindeligt kursus, hvoraf der som regel skal være tilmeldte til de 12 ved tilmeldingsfristens udløb. 

The deadline for sign-up is the date when the Association decides if the event will be held. Seats on events are managed on a forst come irst seated basis. In case the deadline for sign-up has been passed, and free seats are still available, sign-up will still be possible. Check sign-up posting for details, or contact us to enquire about vacant seats. 

Share/Save