Dato:
23/01/2018 - 10:30 - 24/01/2018 - 17:00
Sted:
Comwell Kongebrogaarde, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Tilmeldig til HOVEDMUSEUMSMØDET I FORLÆNGELSE AF CHEFNETVÆRKSMØDET 2018 foregår separat her.

På årets chefnetværksmøde tager ODM tråden op fra 2016. På chefnetværksmødet fortsætter vi drøftelserne om museumsbranchen og ikke mindst ledelsens, udfordringer og prioriteringer. Det sker, vanen tro, i et hyggeligt, konstruktivt og fortroligt rum. Der vil være eksterne indspark, både fra fagfolk og en aktuel kulturpolitiker, og interne drøftelser i kredsen, der skal medvirke til at åbne nye perspektiver.

Kulturledelse er i et krydsfelt mellem den offentlige sektors forventninger og styringsmekanismer, vores relevans for borgerne og dermed vores eksistensberettigelse, samt et krav om en stadig større indtjening ud fra kommercielle parametre. Det fordrer både noget af vores interne lederskab og vores evne til at sikre institutionernes relevans udadtil. Vi vil på årets chefnetværksmøde sætte fokus på dels aktuelle, politiske mærkesager og sætte rammerne for drøftelser om vores daglige virke som ledere og de udfordringer dette medfører. Vi vil også se på vores muligheder og behov for at ”måle det umulige”. Hvilken funktion og betydning har vores sektor, og hvordan kan vi sikre at ofte svært målbare resultater også bliver en væsentlig del af den offentlige dagsorden.  Kan vi lære af andre sektorer og andre kulturinstitutioner?

Deltag i årets chefnetværksmøde og få mulighed for at høre oplæg af Morten Hesseldahl og Dorthe Weinkouff Barsøe.

 

 

Målgruppe:
Seminar for museumschefer og museumsdirektører (museernes topledere og kræver medlemskab af ODM)
Tilmeldingsfrist:
12/12/2017

Citater