Effektiv ledelse af museale projekter - tilpasset dit museum

Share/Save
+ flere moduler
Sted:
Efter aftale
To-dages kurset i ledelse af museale projekter kan skræddersys jeres behov og afholdes på jeres museum.
 
Kurset giver dig træning i de redskaber, som du kan anvende, når du skal have succes som projektleder.
 
På kurset gennemgår vi projektlederens rolle, opgaver og værktøjer fra opstart til afslutning af et projekt.
 
Du får konkrete redskaber til at balancere mellem modsatrettede interesser, håndtere usikkerhed , sikre fremdrift i projektet, så de aftalte mål bliver nået. 
 
Ved at gennemføre kurset internt på jeres museum, sikrer vi desuden at jeres arbejde med projekter matcher den kultur og samarbejdsform, der allerede findes.
 
Kontakt uddannelsesleder Jacob Buhl Jensen på jbj@dkmuseer.dk for at høre nærmere eller aftale et konkret forløb.
 
Målgruppe:
Museer, der skal i gang med større udviklingsprojekter, udstillinger, udgravninger, m.m.
Underviser:
Jacob Buhl Jensen
Pris:

DKK 18.500 inkl. forberedelse, afholdelse, evaluering og materialer, men ekskl. undervisers udgifter til transport, evt. ophold og forplejning.

Citater

”Virkelig inspirerende og meget praksisanvendeligt. Det var fedt, at Jacob virkelig gik ind og udfordrede os på vores praksis og arbejdsgange. Værktøjerne var konkrete og til at gå hjem og implementere.”

”Seriøs kursusledelse. Super kursus. Rigtig fin balance mellem foredrag og gruppearbejde. Godt at bruge konkrete eksempler for arbejdet på museum (ABM). Jeg føler mig meget inspireret."