ODM har i september 2006 udarbejdet et kort notat om museernes ejerforhold og betydningen heraf.

6. marts 2008

Share/Save