I de senere år er forsknings- og publiceringskravene i museumsverdenen blevet skærpet, hvilket naturligt afføder et behov for publiceringskanaler, der er tilpasset disse krav. På den baggrund har Museum Sydøstdanmark og ROMU i fællesskab taget initiativ til at stifte tidsskriftet Gefjon – arkæologi og nyere tid.

Gefjon 1 kom på gaden i begyndelsen af november 2016, og nr. 2 ventes at udkomme i november 2017. Gefjon 3 er ved at blive planlagt og redaktionen hører derfor gerne fra potentielle bidragsydere, både med skuffemanuskripter og nye idéer. Deadline for Gefjon 3 er 1. januar 2018, men vi modtager naturligvis gerne forslag før denne dato.

Tidsskriftet, som er i trykt form og udkommer en gang om året, modtager manuskripter, som behandler videnskabelige problemstillinger af arkæologisk, historisk, etnologisk, sociologisk, antropologisk og museologisk art. Vi forestiller os, at bidragsydere kan komme fra den danske kulturhistoriske museumsverden såvel som universiteterne, men der er principielt set ingen grænser.

Manuskripterne skal overholde gængse videnskabelige normer og vil blive fagfællebedømt med henblik på, at tidsskriftet vil kunne blive indplaceret på autoritetslisternes niveau 1 i den bibliometriske forskningsindikator.

Vi glæder os til at høre fra potentielle bidragsydere. Kontakt os gerne for yderligere information på nedenstående adresse, hvor man også kan rekvirere forfattervejledning.

Kontakt: olekast@romu.dk

Venlig hilsen
Redaktionsgruppen
Kristoffer Buck Pedersen, Inge Christiansen, Museum Sydøstdanmark
Ole Kastholm, Laura Maria Schütze, ROMU.