Dato:
03/04/2018
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København

Skimmelsvampe nedbryder museumsgenstande og er dermed et bevaringsproblem. De er også et arbejdsmiljøproblem, da de er sundhedsskadelige for museets ansatte. Samlingernes tilgængelighed bliver markant mindre, og den forsknings- og formidlingsmæssige værdi forringes. Det er derfor vigtigt, at forebygge og at man er godt forberedt, hvis de opstår.

Du bliver i stand til at:

  • Forebygge at skimmelsvampe opstår
  • Identificere samlinger, der er inficeret med skimmelsvampe
  • Vurdere fordele og ulemper med relevante test- og rensemetoder
  • Gennemføre en risikovurdering i forbindelse med arbejde i inficerede samlinger
  • Sikre et godt arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af museumsgenstande med skimmelsvampe

Kursets hovedtemaer

  • Viden om skimmelsvamp. Hvad er skimmelsvampe? Hvorfor opstår de? Hvordan standses væksten? Hvilke skader giver de? Hvor farlige er de for helbredet?
  • Undersøgelse og kortlægning af skimmelsvampevækst i museumsmagasiner
  • Udvalgte testmetoders fordele og ulemper og rensemetoders effektivitet
  • Museumsansattes udfordringer med hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhedsfare under arbejde med skimmelinficerede museumsgenstande

Underviser
Camilla Jul Bastholm; Konservator, cand.scient.kons. med speciale i skimmelsvampe i statsanerkendte museers samlinger. 

Camilla har 15 års erfaring i museumsbranchen og har gennem en årrække arbejdet med kortlægning og udredning af skimmelinficerede museumssamlinger. Hun er certificeret til at benytte flere skimmelsvampetests og mikroskopering af biotape. Hun har desuden gennemført en række renseforsøg på museumsgenstande i forskellige materialer med henblik på at evaluere, om det er muligt at fjerne skimmelsvampepartikler så tilstrækkeligt, at de ikke giver helbredsgener for museets personale efterfølgende.

Start- og sluttider
03.04.2018, kl. 10.00-16.30
Målgruppe:
For dig, der håndterer museumsgenstande og/eller varetager vedligeholdelse af bygninger.
Underviser:
Camilla Jul Bastholm, konservator og cand.scient.kons. med speciale i skimmelsvampe.
Tilmeldingsfrist:
20/03/2018
Pris:

DKK 1.300 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 1.500 inkl. frokost (ikke-medlemmer).
OBS! Kurset er fuldtegnet, kontakt os via sfh@dkmuseer for at komme på venteliste!

Citater

”Meget velformidlet og relevant. Rigtig godt med fokus på, hvad vi selv kan gøre og bør vide. God plads til at vende sager og problemstillinger fra egne institutioner.”

”Meget informativt og konkret i sin tilgang, meget velforberedt og varieret i sine aktiviteter. Rigtig nyttigt kursus! Bar præg af underviserens store viden og praktiske erfaring og detailkendskab til emnet.”