Ingeniørforeningen IDA’s Selskab for Historisk Teknologi, HITEK, har sammen med Mediehuset Ingeniøren gennemført en digitalisering af alle de ingeniørtidsskrifter, der er udkommet i Danmark fra 1892 til 2005. Disse cirka 325.000 tidsskriftsider er frit tilgængelige og søgbare for alle på nettet. 

Tilsammen giver de mange tidskriftsider med artikler, debat, navnestof og annoncer et komplet billede af Danmarks teknologihistorie og perspektiverer landets samfundsudvikling i det seneste århundrede. I detaljen rummer Ingeniørernes Danmarkshistorie mange oplysninger om for eksempel broer, havne, jernbaner, veje, fabriksanlæg og kulturbygninger. 

Læs mere og søg blandt de mange tidsskrifter på www.ing.dk/kulturarven