På mødet blev spørgsmål og erfaringer omkring kassation overordnet delt ind i fire temaer, som bragte flere typer spørgsmål og problemstillinger frem i lyset. Konsulent ved KUAS, Hans Henrik Landert, holdt et oplæg omkring kassation og de almindelige arbejdsgange og regler for området. Der kasseres noget fra Nyere Tids samlinger, og næsten intet fra arkæologiske samlinger. Derfor bygger alle erfaringer på mødet på kassationer fra nyere tids samlinger, og spørgsmålet om det arkæologiske materiale i forhold til kassation fra museumssamlinger blev næsten ikke berørt.

De fire overordnede temaer:

  • Udskillelsesprincipper og kassationspolitik
  • Indkaldelse af faglig vurdering – ressourcer og omkostninger ved en pålagt faglig vurdering
  • Eftersøgning af arvinger/givere
  • Sagsbehandling og håndtering af museernes genstandsdokumentation

Se hele sammenfatningen

25. marts 2010

 

Share/Save