Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2017

Share/Save
Dato:
15/11/2017 - 16/11/2017
Sted:
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Det overordnede mål med orienteringsmødet er et ønske om at sikre yderligere netværk, faglig sparring og fælles referencer på tværs af den danske museumsverden, samtidig med at man i egen kreds stadig har mulighed for at debattere påtrængende og væsentlige faglige forhold.

Mødet er, som de sidste år, et to dages fagligt effektivt seminar, fra onsdag d. 15.11.17 kl. 10.30 og til torsdag d. 16.11.17 kl. 17.00, men med mulighed for at forlænge mødet med en netværks-middag, underholdning og fest torsdag aften (og evt. overnatning til fredag). På den måde sikrer vi, at vi udnytter den afsatte tid effektivt, men samtidig fastholder muligheden for yderligere at udbygge netværket. 

Programmet følger traditionen. Vi starter med en status for det museumspolitiske arbejder. Efter frokost begynder de faglige temasessioner, der vil få Munkebjerg Hotel til at summe af liv i faggrupperne: forhistorisk arkæologi, middelalder arkæologi, nyere tids kulturhistorie, konserveringsgruppen, udstillingsgruppen, naturhistoriske gruppe og kunstfaglig gruppe. Om aftenen er der fest og derefter, fra morgenstunden torsdag, fortsætter de faglige temaer til kl. 17. Undervejs i forløbet vil der være et ”Museumsmarked” – hvor udvalgte leverandører præsenterer museumsrelevante produkter.

Ved ekstra tilmelding vil man kunne deltage i en hyggelig netværksmiddag torsdag aften, hvor der er tid til snak på tværs af fagskel.

Detaljeret program vil være klar på ODM’s hjemmeside primo november. Vi forventer op mod 400 deltagere fra landets museer til begivenheden.

Bindende tilmelding her på ODM’s hjemmeside senest mandag den 9. oktober 2017.
Tilmeldinger åbner primo september. Når du har sendt din tilmelding, skal du forvente en kvittering til den mailadresse der er skrevet i din tilmeldingsformular.
NB! Dobbeltværelser har 1. prioritet på afholdelsesstedet – og et større antal eneværelser er derfor placeret ”uden for huset”.
 
Museumsmarked:
Markedet forestås af Museumstjenesten, der har indbudt relevante leverandører inden for en række museumsfaglige specialer.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til Allan Risbo, Museumstjenesten,
tlf.: 86 66 76 66. 
Tilmeldingsfrist:
06/10/2017

Citater