Dato:
15/11/2017 - 16/11/2017
Sted:
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Til alle tilmeldte vil der, når de ankommer til Munkebjerg Hotel, ligge navneskilte mm., men ikke hele programmet og deltagerlisten, da ODM vil gerne opfordre til, at I selv printer (eller sparer på papiret). Programmet findes i hele sin udstrækning her på ODM’s hjemmeside. Ligesom deltagerlisterne og en "læs let udgave" med et oversigtligt program for alle faglige grupper.

 

Print her =

"læs let udgave" med et oversigtligt program for alle faglige grupper.

 

ODM fremsender faktura for deltagelsen umiddelbart efter mødets afholdelse.

Lokaleoversigt

Se deltagerliste med alle deltagere

Busser:
Fra Vejle station går der busser til Munkebjerg Hotel kl. 10.10, onsdag den 15. november (busserne holder på adressen: Borgvold 12) og retur torsdag den 16. november fra Munkebjerg Hotel kl. 17.15 til Vejle station.
 
 
 
Det overordnede mål med orienteringsmødet er et ønske om at sikre yderligere netværk, faglig sparring og fælles referencer på tværs af den danske museumsverden, samtidig med at man i egen kreds stadig har mulighed for at debattere påtrængende og væsentlige faglige forhold.

Mødet er et to dages fagligt effektivt seminar fra onsdag d. 15.11.17 kl. 10.30 og til torsdag d. 16.11.17 kl. 17.00. 

Programmet indledes i år i plenum med tre rammesættende og museumspolitiske oplæg. Først et politisk oplæg ved formand for Folketingets Kulturudvalg, Orla Hav (S), om museernes samfundsmæssige rolle, ikke mindst i forhold til den igangsatte udredning om museernes statslige tilskud. Han efterfølges af Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, der under overskriften “Det sker aktuelt på Nationalmuseet” for første gang i en bredere kreds løfter lidt af sløret for nye ideer og planer på det kulturhistoriske hovedmuseum. Indledningen på mødet sluttes med en museumspolitisk status ved ODM’s formand, Flemming Just.

Efter frokost begynder de faglige temasessioner, der vil få Munkebjerg Hotel til at summe af liv i faggrupperne: forhistorisk arkæologi, middelalder arkæologi, nyere tids kulturhistorie, konserveringsgruppen, udstillingsgruppen, naturhistoriske gruppe og kunstfaglig gruppe. Om aftenen er der fest og derefter, fra morgenstunden torsdag, fortsætter de faglige temaer til kl. 17.00. Undervejs i forløbet vil der være et ”Museumsmarked” – hvor udvalgte leverandører præsenterer museumsrelevante produkter.

Detaljeret program vil være klar på ODM’s hjemmeside primo november. Vi forventer op mod 400 deltagere fra landets museer til begivenheden.

Bindende tilmelding her på ODM’s hjemmeside senest mandag den 9. oktober 2017.
Når du har sendt din tilmelding, skal du forvente en kvittering til den mailadresse der er skrevet i din tilmeldingsformular.
NB! Dobbeltværelser har 1. prioritet på afholdelsesstedet – og et større antal eneværelser er derfor placeret ”uden for huset”.
 
Museumsmarked:
Markedet forestås af Museumstjenesten, der har indbudt relevante leverandører inden for en række museumsfaglige specialer.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til Allan Risbo, Museumstjenesten,
tlf.: 86 66 76 66. 
 
 
 
 
Tilmeldingsfrist:
13/10/2017

Citater