Målrettet arbejdsmiljøuddannelse for museumsansatte - "Den lovpligtige"

Share/Save
Dato:
18/09/2017 - 20/09/2017
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
Uddannelsen tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer med arbejdsmiljøet på museer, konserveringsværksteder, i skurvogne og på udgravning. De vigtigste lovgivningsmæssige krav bliver gennemgået, således at museerne både får et godt arbejdsmiljø og er klar til at Arbejdstilsynets kommer på besøg.
 
Uddannelsen gennemføres over 3 intensive undervisningsdage. Efter undervisningen skal du løse en arbejdsmiljørelateret opgave med udgangspunkt i din egen arbejdsplads. For at få et kursusbevis skal du have fulgt hele undervisningen og løst opgaven.
 
Dit udbytte
 • Du får viden om Arbejdsmiljølovgivningen, herunder ansvar, pligter og rettigheder
 • Du opnår konkret viden om arbejdsmiljøarbejdet
 • Du får strategiske værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet
 • Du får lært om APV- trin for trin
 • Du får lært om APB – trin for trin
 • Du får viden om forebyggelse af ulykker
 • Du får viden om samarbejdspartnere på arbejdsmiljøområdet
Kursets hovedtemaer
 • Hvad er arbejdsmiljø? Det gode og det dårlige arbejdsmiljø
 • Gennemgang af de vigtigste lovmæssige krav.
 • Arbejdsmiljøorganisationens opbygning. 
 • Rettigheder, pligter og ansvar
 • Udarbejdelse af APV
 • Udarbejdelse af APB
 • Arbejdsskader: Anmeldelse og analyse
 • Nærved-ulykker: Forebyggelse Det strategiske arbejdsmiljøarbejde
Lovpligtig uddannelse
Arbejdsmiljøloven foreskriver, at der på arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal vælges en sikkerhedsrepræsentant. Arbejdsleder og arbejdsmiljøsrepræsentant har pligt til at gennemføre uddannelsen.
Det er en fordel, hvis det er muligt at, der er mulighed for, at både leder og sikkerheds- og/eller arbejdsmiljørepræsentant deltager i den samme uddannelse.
 
Start- og sluttider
18.09.2017, kl. 10.00-18.00 
19.09.2017, kl. 8.00-18.00
20.09.2017, kl. 8.00-15.00
 
node/23524
Målgruppe:
Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere med ansvar for arbejdsmiljøet på museet.
Tilmeldingsfrist:
28/08/2017
Pris:

DKK 3.750 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 4.500 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Citater

"Praksisnær undervisning med relevante eksempler og dialogbaseret undervisning."

"Det bedste er, at uddannelsen er målrettet museumsansatte."