Dato:
29/01/2018
Sted:
Odense Bys Museer, Kirkesalen, Overgade 48, 5000 Odense C.

Arbejdet med nyere tids faste kulturarv forudsætter gode samarbejdsrelationer mellem museum og kommune, men disse kan indrettes på mange forskellige måder. På netværksmødet sætter vi fokus på forskellige samarbejdsmodeller. Ikke blot mellem museum og kommune, men også mellem museum og private foreninger og museum og andre lokale aktører.  Desuden lægges op til et tættere samarbejde mellem de museumsinspektører, der arbejder med kap. 8.

Samarbejdsmodeller

Dagens emne:

Kl. 10.30 - 11.00: Velkomst og kaffe

Kl. 11.00 – 11.45: Oplæg ved Mette Slyngborg – Sydvestjyske Museer -samarbejdet mellem museum og kommuner, herunder KoP- samarbejdet (Kulturhistorie og Planlægning) 

Kl. 11.45 – 13.15: 11.45 – 13.15: 4 korte oplæg (3 x 20 min + 1 x 30.) fra forskellige museer – Samarbejdsmodeller

• Lola Wøhlk Hansen, Glud Museum, Samarbejde mellem museum og kommune i praksis
• Helle Ålsbøl, Museum Vestsjælland: Projektet Unge Blik på bygningsarv, Et samarbejde med Københavns Museum
• Camilla Frellsen, Kroppedal Museum Velfærdsforstadens bygningskultur 1945-2015
• Nanna Uhrbrand: NGO-samarbejde med museerne. Hvordan Landsforeningen arbejder med fredningssager, nedrivningssager, svarer på lokalplaner og projektudvikling. (Land og By) (1/2 t)
 
Kl. 13.15 – 13.45: Frokost
 
KL. 13.45 – 14.15: Spørgsmål til de fire oplæg samt diskussion af de problematikker, som oplægsholderne har fremlagt.
      

Kl. 14.15 – 15.00: Slots-og Kulturstyrelsen: Anne-Line Møller Sutcliffe og Michael Lauenborg om samarbejde mellem museer og kommuner.          

Kl. 15.00 - 15.15: Diskussion vedrørende udvikling af kompetencekatalog

Kl. 15.15 – 15.30: Afslutning.   

 

Et detaljeret program eftersendes. ODM fremsender faktura for deltagelsen efterfølgende. 

Vi glæder os til forhåbentligt at se mange af til et netværksmøde om arbejdet med museumslovens kapitel 8 på nyere tids område.

Med venlig hilsen Arbejdsgruppen

Citater