ODM udarbejdede i efteråret 2006 en rapport om magasinernes tilstand, hvoraf det fremgår at 1/3 af museernes magasiner er i orden, 1/3 kan forbedres så de er egnede til opbevaring af kulturarven og 1/3 er helt uegnede til formålet.

Det er Org. Danske Museers skøn, at det koster omkring 164 mio. kr. i 2003-priser at rette op på magasinforholdene på de statsanerkendte museer.  Heraf ca. 109 mio. kr. til bygning af nye magasiner og ca. 55 mio. kr. til renovering af eksisterende magasiner. 

Share/Save