Ordinære medlemmer

Foreningens medlemmer er museer eller tilsvarende institutioner. Ved museum forstås en institution som indsamler, registrerer, bevarer, forsker i og formidler materielle og kunstneriske vidnesbyrd og dokumentation om mennesker og natur, deres historie og udvikling.

Ved tilsvarende institutioner forstås fagligt ledede institutioner med definerede ansvarsområder inden for flere af museernes arbejdsfelter.

For at blive medlem skal man anerkende og opfylde ICOM's museumsetiske regler. Se ODM's vedtægter.

Associerede medlemmer

Som associerede medlemmer optages institutionerne og samlinger, der arbejder med områder, som er beslægtede med museernes. Associerede medlemmer har ikke stemmeret og associerede medlemmer må ikke arbejde i modstrid med ICOM's museumsetiske regler.

ODM's medlemmer

Se liste over ODM's medlemmer her. ODM har i dag 172 medlemmer efter de seneste fusioner, heraf alle statsanerkendte museer med undtagelse af to. Dvs. at vi dækker godt 98 pct. af de statslige og statsanerkendte museer.

Senest (i 2017) er følgende fire nye medlemmer blevet optaget:

Som associerede medlemmer:

  • Grundfos
  • HistorieLab
  • Museet Herregården Hessel
  • NUKAKA

Optagelse

Spørgsmål om medlemskab afgøres af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontakt os herom.

Kontingent

Det årlige kontingent afhænger af institutionens årlige driftsbudget: Hvad koster medlemskab?

ODM's generalforsamlinger og beretninger

Se ODM's årsberetninger samt referater fra generalforsamlingerne

Share/Save

Nyhedsbreve

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og hold dig opdateret på kurser, arrangementer og politisk nyt inden for museumsområdet.