Hvem kan få museumskort?

  • Man kan få udleveret kort til bestyrelsesmedlemmer samt fastansatte og tidsbegrænsede ansatte, der har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse på museet.
  • Kortet er personligt og skal underskrives på den afsatte linje -  og må ikke overdrages til andre.
  • Mærkater markerer kortets validitet på årsbasis.

Ovenstående betyder således, at kortet ikke kan udleveres til frivillige på museet og til f.eks. studerende og andet personale i mere løse ansættelsesforhold.

Kortet, som er rødt med ODM's logo, har felter til udfyldelse af navn og institutionstilknytning. Kortene opdateres på årsbasis ved fremsendelse af et mærkat med årstal.
Ved nyansættelser eller bortkomne kort, kontaktes ODM's sekretariat. Det er således ikke meningen, at museer skal have ekstra kort eller mærkater liggende.

Medarbejdere, der ikke længere er ansat på museet, skal tilbagelevere kort og kortet makuleres.
Det er op til medlemmerne at medvirke til at sikre, at der ikke sker misbrug af ordningen. 

Læs mere om ODM's ordning - gratis adgang til medlemmer

Hvilke museer gælder kortet til?

De museer, som er med i gratisordningen, er markeret med en * efter navnet på medlemslisten.

Nye mærkater til eksisterende kort 

Kontakt ODM med spørgsmål til ordningen og tilsendelse af nye kort og mærkater.

Ordningen har eksisteret siden 1. januar 2010.

Share/Save

Nyhedsbreve

Bliv abonnent på ODM's gratis nyhedsbreve og vær opdateret på kurser, arrangementer og nyt på museumsområdet.