Museernes forhold

ODM arbejder til stadighed via målrettet og troværdig kommunikation på at fremme museernes interesser i forhold til offentlige myndigheder og påvirker aktivt den politiske debat til gavn for museerne og deres virksomhed. PR og administrativ myndighedsbearbejdning er nogle af kanalerne for kommunikationen med offentligheden.

Dialog og samarbejde

Endvidere søger ODM at fremme en tæt, faglig dialog og sammenhængskraft med medlemsmuseerne med henblik på høj faglig og museumspolitisk troværdighed. Hjemmeside, nyhedernyhedsbreve, seminarer og kurser er hovedkanalerne for kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere om organisationen

 

 

Share/Save

Museumspolitiske synspunkter - på vej mod 2020

ODM præsenterer her synspunkter om museumspolitik PDF

Nyhedsbreve

Få ODM's nyhedsbreve og vær opdateret på nyheder om kurser, aktiviteter, museers vilkår og politik

Museumslov

Se Museumsloven

Rapport vedr. spørgeskemaundersøgelse om arbejdet med Museumslovens kap. 8 for nyere tids området på statsanerkendte kulturhistoriske museer. rapport som pdf