Kære alle

Vi har netop modtaget sidste skud på stammen i serien af vores bevaringsguides fra trykkeriet – en meget appetitlig og pædagoisk guide til bevaring af funkishuse.
I den forbindelse skal jeg gøre jer opmærksom på, at disse guides er et gratis tilbud til alle vores medlemmers medlemmer. Derfor er den også trykt i mange tusinde eksemplarer.
I BYFO er vi netop i gang med at pakke 2300 eksemplarer til udsendelse til alle vores medlemmer.

Vi er klar over det koster porto, men derfor kan guiden alligevel sagtens deles ud ved større arrangementer i jeres respektive bagland.

Jeg skal derfor opfordre jer til

  • at bestille så mange guides, I kan bruge hos Johan Hage jdh@bygningskultur.dk
  • at sende os navn og mailadresse på personer i jeres organisation, som vi kan kontakte, hvis I mener guides´ne måtte have jeres medlemmers interesse
  • at sende os navn og mailadresse på personer i jeres organisation, som I mener under alle omstændigheder bør have guiden tilsendt – bestyrelsesmedlemmer, sekretariat m.m.

Funkisguiden sælges for 179 kr, men er som sagt gratis for medlemmers medlemmer. I det omfang vi kan fragte antallet i et almindeligt bagagerum og adressen er i Københavnsområdet, leverer vi bøgerne hos jer.

I modtager hver især et eksemplar i den nærmeste fremtid. Har I ikke modtaget de tidligere guides: Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger, Bedre byggeskik guiden, Parcelhusguiden og Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940èrne og 1950érne, kan disse bøger også rekvireres gratis hos Johan Hage jdh@bygningskultur.dk

Bygningskultur Danmark arbejder for at gøre bygningskultur til en folkesag, herunder at bevidstgøre hele befolkningen om vores bygningskultur. Bøgerne er et led i det arbejde og jo flere af vores medlemmers medlemmer der får bøgerne, jo flere er vi forhåbentlig om at arbejde for sagen.

Mange venlige hilsner
Birthe Iuel

Birthe Iuel, formand
Borgergade 111
1300 København K
Mobil: 40853739

www.byfo.dk
www.bygningskultur.dk

Birthe Iuel, formand
Borgergade 111
1300 København K
Mobil: 40853739

www.byfo.dk
www.bygningskultur.dk

Share/Save