Oversigter over ODM's danske og internationale samarbejdspartnere og ODM's efteruddannelsesafdelingspartnere samt puljesamarbejdepartnere.

Danske samarbejdspartnere

Kulturstyrelsen

Kulturministeriet

Bevaringscentre i Danmark

Magasinmanualen.dk

Museumstjenesten

Dansk Historisk Fællesråd (Historie-online.dk)

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)

Danmarks Biblioteksforening

Sammenslutningen af Kunsthaller i Danmark

Sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark (Sammus)

Landsforeningen til bevaring af foto og film

Organisationen Danske Arkiver

Internationale samarbejdspartnere

ODM deltager i en række internationale samarbejder og netværk. Herunder finder du links til disse.

Dansk ICOM (International Council of Museums). Dansk ICOM er den danske nationalkomite for International Council og Museums.

NEMO (Network of European Museum Organisations). NEMO er et netværk af europæiske museumsorganisationer. De udsender bl.a. et nyhedsbrev, med indlæg om aktuelle museumsemner. Læs deres Policy beskrivelse

European Museum Forum
Organisationen der uddeler den årlige European Museum of the Year Award.

Riksforbundet Sveriges Museer
Riksförbundet Sveriges museer (RSM) varetager og driver den svenske museumssektorens fælles interesser.

Nordisk Konservatorforbunds danske afdeling

Nordisk Konservatorforbund

Norsk Museumsforbund

FORUM för Utställare. Nordisk netværk og mødested for alle som arbejder med udstillinger.

Uddannelsespartnere

ODM’s efteruddannelsesafdeling, Danske Museers Efteruddannelse, arbejder sammen med en række andre uddannelsesinstitutioner om efteruddannelsestilbud til museerne. Se hvilke herunder. 

Center for Museologi - Århus Universitet

Det Informationsvidenskabelige Akademi

CELF -  Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Centre for museumsuddannelse

Skoletjenesten på Sjælland

Foreninger

FaF - Foreningen af Fagarkæologer

Puljesamarbejdspartnere

Puljerne i dansk museumsverden er uformelle samarbejdskredse mellem museer, der arbejder inden for det samme emneområde. Alle puljer har en sekretær, som står for kontakten mellem medlemmerne, men ellers fungerer puljerne meget forskelligt. Nogle ligger næsten stille, mens andre har flere årlige møder og et højt aktivitetsniveau. Nogle puljer har kun museer som medlemmer, andre har en bredere medlemskreds. Puljerne har mulighed for at søge om støtte fra Kulturstyrelsens rådighedssum til drift af sekretariat. I vejledningen hedder det:

”Der kan ydes støtte til drift af netværk og samarbejdskredse. Støtten dækker udgifter til sekretariatet, mødevirksomhed m.v. Det forudsættes, at budget og arbejdsplan, herunder plan for videndeling, fremgår af ansøgningen.
Samarbejdskredsene vil blive vurderet på deres evne til at frembringe fællesprojekter.”

Møllepuljen
Læs om arrangementer etc. fra Møllepuljen

 

Share/Save

Faglige netværk

I ODM's netværk indgår samlet omkring 400 medarbejdere fra medlemsinstitutionerne.

Nyhedsbreve

Modtag nyhedsbreve og vær opdateret på kurser, arrangementer og politisk nyt på museumsområdet.

Kurser og arrangementer

Se kurser og arrangementer i ODM