Forskning med, gennem og i udstillinger

  • Dato: tirsdag den 19. september 2017 kl. 13.00 – 17.00
  • Sted: ARoS Aarhus Kunstmuseum, auditoriet
  • Arrangør: Center for Museologi og Museologisk Forskningsprogram, Aarhus Universitet, i samarbejde med ARoS.
  • Tilmelding: Seminaret er åbent for alle og deltagelse er gratis. Tilmelding senest tirsdag den 12. september pr. mail til Hanne Teglhus: hanneteglhus@gmail.com 

Udstillinger er museers, kunsthallers og galleriers primære medie, og der produceres årligt flere hundrede udstillinger alene i Danmark. Udstillinger er ofte arbejdskrævende, kollektive processer styret af en stram tidsplan, en ditto økonomi og har brede målgrupper for øje. Samtidig er der i disse år et øget fokus på museernes forskningsbidrag og en stor interesse for museerne som vidensinstitutioner. På dette seminar vil vi flette disse tendenser sammen ved at stille spørgsmålet: Hvordan bedriver man forskning ved hjælp af udstillinger? Dagen byder på teoretiske oplæg, eksempler fra praksis samt inddragelse af deltagernes egne erfaringer. 

Program

13.00 – 13.15 Velkomst v/Lise Skytte Jakobsen, lektor Aarhus Universitet, leder af Museologisk forskningsprogram.

13.15 – 14.15: "At bedrive forskning i og gennem udstillinger – udstillingsspecifik forskning". Oplæg v/Mattias Bäckström, ph.d., forfatter til bogen ”Att bygga innehåll med utställningar: Utställningsproduktion som forskningsprocess” (2017) som har inspireret til dette seminars titel. Mattias har en baggrund som idéhistoriker, museumsforsker og udstillingsproducent. Han er postdoc ved ’Senter for museumsstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo’.

14.15 – 15.00: Workshop på baggrund af deltagernes egne erfaringer.

15.00 – 15.30: Kaffe

15.30 – 15.45: Aarhus fortæller – udstillingen som forskning. Oplæg v/Martin Brandt Djupdræt, overinspektør i Den Gamle By. Om arbejdet med museets nyåbnede udstilling Aarhus fortæller, der er Den Gamle Bys største bidrag til ’Aarhus 2017’.

15.45 – 16.00: Kuratorisk praksis som forskning. Oplæg v/Peter Ole Pedersen, ph.d., postdoc ved Aarhus Universitet. Pointer fra arbejdet med at kombinere kuratorisk udstillingsaktivitet med traditionel forskning og på denne måde at skabe et nytænkende bud på dokumentarismens kunsthistorie.

16.00 – 16.15: The Garden – udstillingen som forskning. Oplæg v/Anette Vandsøe, ph.d., postdoc ved ARoS og Aarhus Universitet. Om det store triennaleprojekt The Garden – End of Times, Beginning of Times, hvoraf udstillingen The Past kan ses på museet frem til 22. oktober.

16.15 – 17.00: Panel og diskussion – opsamling på workshop og oplæg.