TILMELDING AF INDLÆG TIL FORHISTORIE samt MIDDELALDER/historisk ARKÆOLOGI PÅ ODM'S FAGLIGE ORIENTERINGSMØDE 12.-13. november 2018

Dato:
31/05/2018

Tilmelding af indlæg til ODM’s orienteringsmøde den 12-13. november 2018 – forhistorisk samt middelalder/historisk arkæologi

Kære kollega!

Så er det tid for tilmelding af faglige indlæg til dette års orienteringsmøde.

Bemærk! At du skal tilmelde dit indlæg før, du tilmelder dig som deltager i årets orienteringsmøde.

Indlæg om aktuelle undersøgelser foretaget i perioden maj 2017 til maj 2018, har 1. prioritet. – Men, indlæg om ældre undersøgelser, nye forskningsresultater, metodeudvikling, m.v. er også meget velkomne!

Dit indlæg skal være begrundet med et abstrakt på maksimalt 150 ord, og du skal oplyse, om du ønsker taletid ud over 10 min. Abstraktet vil blive trykt i programmet.

Hvis dit indlæg kommer med i programmet for dette års orienteringsmøde, får du besked i begyndelsen af juli.

Foreløbigt program for orienteringsmødet forventes at være tilgængeligt på ODM’s hjemmeside den 12. juli 2018.

Du har også mulighed for at tilmelde en poster.

I år vil der blive afholdt en programsat poster session, hvor der kan præsenteres medbragte postere og besvares spørgsmål fra sessionens deltagere. Sessionen er fælles for forhistorisk arkæologi og middelalder/historisk arkæologi.

Postere skal have plakatformat (70 x 100 cm). Alle tilmeldte postere accepteres. Tilmelder du et indlæg, der alternativt kan præsenteres som en poster, skal du gøre opmærksom på dette i dit abstrakt.

Du kan tilmelde indlæg eller poster i perioden den 1. maj til og med den 31. maj 2018 via siden HER 

Bemærk! Tilmelding til orienteringsmødet skal ske i september 2018.

Information om tilmeldingsprocedure m.m. udsendes af ODM senere på året.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte;
Kasper Høhling Søsted
Museum Lolland-Falster
Tlf.: 5121 2950.

 

Information om hovedtemaer på orienteringsmødet 2018

I år bliver den faglige del af orienteringsmødet ikke indledt med ét hovedtema fælles for alle deltagende arkæologer. I stedet har vi valgt at holde et hovedtema for hhv. forhistorisk arkæologi og middelalder/historisk arkæologi.

Session Forhistorisk arkæologi.

Efter et års pause er temaet Great Excavations om ekstraordinære udenlandske arkæologiske undersøgelsesprojekter tilbage på programmet.

Året indlægsholder(e) vil fremgå af det foreløbige program, som offentliggøres den 12. juli 2018 på ODM’s hjemmeside.

Session middelalder/historisk arkæologi.

Efter succesen med sidste års tema om Folketro og magi i har vi i 2018 et tema med titlen: Lad genstandene fortælle!

Hver gang en udgravning afsluttes vokser genstandsmængden i museernes samlinger. Hvordan udnytter vi dette materiales fulde potentiale?

Med sessionens tema har vi valgt at sætte fokus på genstandenes rolle i forhold til identitetsdannelse. Social identitet er måden hvorpå mennesket vil ses og ser sig selv i samfundet og knyttet til forskellige aspekter som f.eks. gender, køn, alder, etnicitet, status, religion og beskæftigelse.

Vi håber session vil afføde en god diskussion og inspirere til det videre arbejde med genstandene.

Til at sætte rammen for temaet vil vi invitere en internationalt anerkendt Key Note Speaker som vil blive fulgt op af tre oplæg fra den hjemlige scene med udgangspunkt i aktuelle studier. Vi har endnu ikke lagt os helt fast på disse oplæg og forslag er dermed meget velkomne!
Skriv til: kirha@cas.au.dk inden d. 31. maj.
 
Med venlig hilsen
Koordinatorerne for forhistorisk arkæologi og middelalder/historisk arkæologi
ODM’s orienteringsmøde 2018

 

Tilmeldingsfrist:
31/05/2018

Citater