Dato:
02/10/2017 - 09:30 - 03/10/2017 - 15:00
Sted:
Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Der er mange gode grunde til at tage klassen under armen og opleve museets oplevelsesrige og inspirerende læringsrum! HistorieLab sætter fokus på de gode grunde og på udfordringerne med en to-dags intens konference i Århus. 

Program – opdateres løbende:

Mandag 2. oktober

9.30                      Kaffe, te og registrering

10.00                    Velkomst Peter Yding Brunbech, ph.d., centerleder HistorieLab

10.15                    Mulighedernes mødemødeplads / åbningsdiskussion
                             Deltagere: MF Annette Lind (S), Rådmand i Aarhus Kommune,
                             Bünyamin Simsek (V), Centerchef Kim Dawartz (Børne- og
                             Kulturchefforeningen), Museumsdirektør Mette Thybo
                             (Naturama), Skoleleder Søren Ranthe (Antvorskov Skole,
                             Slagelse), Bestyrelsesformand HistorieLab Per B. Christensen.
                             Moderator: Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør Politiken.
 
12.00                    Frokost
 
13.00                    Museet som dannelsesinstitution og et bud på
                              musernes rolle som sådan i forhold til den åbne skole.
                             Oplæg ved Lars Geer Hammershøj, Associate Professor, PhD,
                             DPU.
                             Workshop
 
14.45                    Pause
 
15.00                    Genbesøg i et nationalt samarbejdsprojekt mellem
                              læreruddannelse og museer.
    Oplæg ved Tine Fristrup, lektor ved Århus Universitet
    og gæsteforsker ved NCK (Nordiskt Centrum för 
    Kulturarvspedagogik, Östersund, Sverige) og Henrik Zipsane,
    direktør for Stiftelsen Jamtli og seniorforsker ved NCK.
     Workshop
 

16.30                    Opsamling på dagen

17.30                    Middag og aftenarrangement i Den Gamle By

Tirsdag 3. oktober

9.00                      Nye aktører i understøttende undervisning
                             Oplæg ved René Kristensen, lektor ved University College
                             Lillebælt.
                             Workshop
 

10.30                    Pause

 
9.00                      Lærende partnerskaber  
                             Oplæg ved cand.mag. Marie Bonde Olesen og Cand. mag.
                             Steen Chr. Steensen, HistorieLab
                             Workshop

12.15                    Frokost

13.15                   Social learning theory takes a fieldtrip to the museum
                             A dialogue with Etienne Wenger-Trayner,
                            internationalt anerkendt som ledende inden for
                            feltet social læring og praksisfællesskaber.
 

15.00                    Forfriskning og afslutning på konferencen

Mere om programmet:
Konferencen lægger ud med en åben diskussion mellem indbudte aktører og deltagerne om muligheder og udfordringer ved at inddrage museer som rum for læring, dannelse, oplevelse. Mandagens øvrige program: Lektor Lars Geer Hammershøj taler om museet som dannelsesinstitution. Henrik Zipsane fra NCK I Sverige åbner en drøftelse af fremtidens læreres brug af eksterne læringsmiljøer.

Om aftenen er der middag, jazz og oplevelser i Den Gamle By.

Tirsdagsprogrammet indledes med ph.d., adjunkt Justine Grønbæk Pors, der fokuserer på kommunernes rolle, og siden vil lektor René Kristensen fra University College Lillebælt lægge op til en vitaliseringsmodel over understøttende undervisning i forhold til åbne læringsmiljøer.

Til hvert af disse oplæg følger workshops med det vigtige mål at give deltagerne konkrete ideer, værktøjer og erfaringer, som de kan bruge direkte hjemme på skolerne, museerne, kommunerne osv.

Konferencen slutter af med en keynotespeech af den internationalt anerkendte læringsteoretiker Etienne Wenger-Trayner, der vil perspektivere konferencens temaer til begreber som praksisfællesskaber og situeret læring.

 

 

Tilmeldingsfrist:
15/09/2017 - 12:00
Pris:

Pris: For hele konferencen (to dage inkl. forplejning, middag og jazz i Den Gamle By) mellem 550 og 950 kr. alt efter hvilken deltagelsesform der vælges. HistoriLab yder et samlet tilskud til konferencen.

Overnatning: For egen regning: Værelser på Comwell er forudbestilt og vil kunne reserveres på tilmeldingen herunder. Overnatning er for egne regning og afregnes direkte med hotellet ved afrejse. Hvis der ikke er flere værelser, vil du høre fra os!

 

Citater