Dato:
01/02/2021

Kære Netværk for nyere tids faste kulturarv
Som situationen er, har arbejdsgruppen valgt at udskyde det årlige netværksmøde, som var planlagt til afholdelse på Odense Bys Museer den 21. september i år.
Vi beder alle om at sætte kryds i kalenderen mandag den 1. februar, hvor vi satser på at der igen bliver muligt at kunne mødes fysisk og diskutere vores arbejde med kulturarven. Nærmere placering og indhold vil komme senere.

Arbejdsgruppen har oprettet en facebook-gruppe: du kan blive medlem i gruppen her:
https://www.facebook.com/groups/1607427396078748


BONUS:
Som en slags erstatning for aflysningen vil Morten Stenak fra ODM udbyde et halvdagswebinar om arkivalsk kontrol af bygninger.
Endelig dato samt tilmeldingen åbner snart på ODM’s hjemmeside.  


Vi håber vi ses igen 1. febebruar 2021.

P.S. Hvis du sidder med en problemstilling, sag eller erfaringer som du vil dele med os andre, så tag endelig kontakt.

De bedste hilsner fra Ingrid Vatne, Museum Vestfyn

Tilmeldingsfrist:
08/12/2020

Citater