Dato:
27/04/2020
,
Dato:
12/05/2020
+ flere moduler
Sted:
Vartov, Farvergade 27D, 1463 København K

Læs mere om aflysning af ODM-kurser her

 

 

Mange museer er i dag organiseret sådan, at samarbejdet i dagligdagen mellem lederen, afdelingsledere og ledere af museumsfilialer foregår i en vekslen mellem samvær og fravær. Det vil sige, at du må lede på distancen. Den distribuerede organisation - med flere matrikler under samme organisation - skaber en øget kompleksitet end i den traditionelle organisation, hvor ledere og medarbejdere dagligt samarbejder under samme tag.
 
Uanset om du som øverste leder eller leder af en museumsfilial, så er det afgørende, at du tilfører værdi på hver af de matrikler, hvor du har medarbejdere. Dette må ske i balancen mellem tilstedeværelse og tilgængelighed. Her kommer en række forhold i spil, der skaber psykologiske afstande. Derfor er dine ledelsesmæssige kompetencer særligt afgørende, når du kommunikerer med SMS, Skype, telefon, e-mail eller video. Du skal også have fokus på den gensidige afhængighed og på at sikre et højt tillidsniveau. Det er nogle af de grundsten, som værdiskabende og lønsom ledelse på distancen må bygges på.

Kurset i distanceledelse og virtuelt samarbejde sætter fokus på de rammevilkår som den moderne museumsleder må navigere i. Det betyder, at du gennem kurset opnår styrket bevidsthed om faldgruber, men også om den styrkeposition, som netop det at være på afstand, kan give dig i lederrollen.

Kursets formål er:

 • At give museumsledere, afdelingsledere og ledere af filialer forståelse for betydningen af tætte, tillidsfulde relationer, og hvordan man kan opnå følgeskab og skabe mening på tværs af matrikler.
 • At skabe kendskab til ledelsesværktøjer som kan styrke dine evner som distanceleder og skabe bevidsthed for hvilke kommunikationsteknologier, der er passende af anvende i forskellige situationer.

På kurset får du viden om:

 • Værktøjerne: Fyrtårnsledelse, tillidsformlen, DistanceSamarbejdsAftalen, LFM-design og Virtuelle spilleregler.
 • Hvilke psykologiske processer, der kommer i spil når du leder og samarbejder over distancen.
 • Hvordan du trods fravær styrker din værditilførsel på filialer og besøgssteder, så medarbejderne skaber fælles kurs, ejerskab og engagement på tværs af museets arbejdssteder.
 • Hvordan du finder balancen mellem distanceledelse og lokal selvledelse.
 • Hvilke medier der egner sig bedst til hvilke formål, og hvordan du bedst mixer anvendelse af teknologier.
 • Hvordan du formulerer dig i mails og via video, så du påvirker over distancer.
 • Hvordan museets videndeling kan blive styrket via jeres virtuelle møder.

Kursets opbygning
Kurset er opdelt i to moduler af hver 1 dags varighed.

 • Modul 1 (27. april 2020): ”At skabe tætte relationer over afstande”, foregår i Vartov i København.
 • Modul 2 (12. maj 2020): ” At sikre fællesskab og videndeling på tværs af arbejdssteder”, placeres et sted i landet, som tilgodeser transportafstand og tilgængelighed for flest mulig kursister.
 • Kursusdagene består af korte oplæg, som vi diskuterer, så du bidrager med dine erfaringer. Du bliver aktivt involveret i opgaver sammen med de øvrige deltagere. Du arbejder med personlige cases, og får sparring fra holdkolleger. Ved dagens afslutning udarbejder du en plan for, hvilke nye skridt du vil tage for at skabe udvikling i museets organisation.

Dagene forløber i en faglig seriøs og afslappet stemning, hvor vi skaber et åbent og ligefremt læringsmiljø med fokus på dagligdagen og den praktiske anvendelse af værktøjerne.

Forberedelse og hjemmearbejde
Forud for hvert modul vil du modtage noget relevant læsestof, en kort video samt nogle spørgsmål, som du skal reflektere over i forhold til dit lederskab.

Bogen ”Er der en leder til stede?” af Lars Pedersen bruges som grundbog og udleveres på kurset.

Imellem de to moduler skal du arbejde med de nye værktøjer, som du er blevet introduceret til, så du kan øge din positive effekt som leder over distancen.

Målgruppe
Museumsledere, afdelingsledere og ledere af filialer, der udøver daglig ledelse på tværs af museets matrikler og besøgssteder.

Om underviseren
Ejer og seniorkonsulent Lars Pedersen, Pitstop Management, har arbejdet med distanceledelse og virtuelt samarbejde siden 2011, og han udgav i 2017 bogen ”Er der en leder til stede?”, der sætter fokus på dette emne. Lars har både undervist i ODM i to forløb for både projektmedarbejdere og projektledere. Han har foruden arbejdet med en lang række offentlige og private organisationer.

Et par korte video giver inspiration og indsigt i fagområderne:

Den korte præsentationsvideo (2 min)

Den lidt længere og fagligt orienterende video (5 min)

Målgruppe:
Museumsledere, afdelingsledere og ledere af filialer, der udøver daglig ledelse på tværs af museets matrikler og besøgssteder.
Underviser:
Lars Pedersen
Tilmeldingsfrist:
27/03/2020
Pris:

DKK 4.800 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 5.600 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to ansatte fra samme museum/institution.

Citater