Dato:
26/05/2020 - 27/05/2020
Sted:
Den Gamle By i Aarhus

Læs mere om aflysningen af ODM-kurser her

 

 

 

Museer med nyere tids kapitel 8-ansvar skal samarbejde med kommunen om bevaringsværdier. Det sker bl.a. ved arkivalsk kontrol af byggesager. Når en byggesag vedrører nedrivning, vil museet normalt overveje om bygningen bør dokumenteres. Der findes imidlertid ingen retningslinjer for, hvordan dokumentationen kan foretages, og museerne dokumenterer kun, hvis den nedrivningsdømte bygning vurderes som (særlig) betydningsfuld, og der samtidig kan afses tid til opgaven.

Dette kursus giver dig grundlæggende introduktion til dokumentation af bygninger i forbindelse med nyere tids kapitel 8-arbejde med det primære formål at:

 • Skabe mere refleksion over hvorfor en bygning skal dokumenteres, og på hvilket niveau dokumentationen skal foregå.
 • Styrke færdigheder i at ”læse en bygning” og fotodokumentere en bygning ude fra og inde fra. 

På kurset afprøves en ny skabelon til fotodokumentation af bygninger, der er udviklet af den Gamle By og som guider dig hurtigt og opmærksomt gennem dokumentationsopgaven.

Efter kurset har du opnået en mere reflekteret tilgang til bygningsdokumentation i forbindelse med museets kapitel 8-arbejde. Du bliver bedre i stand til at ”læse” en bygnings historie og arkitektur gennem forståelse af bygningstypen, konstruktionen og brugen af byggematerialer og -teknik. Ved feltøvelse bliver du desuden fortrolig med en ny dokumentationsskabelon.

På kurset får du viden om:

 • Kommunal byggesagsbehandling og nedrivning
 • Arkivalsk kontrol (screening fra skrivebordet)
 • Kriterier for udvælgelse af bygninger til dokumentation
 • Valg af dokumentationsniveau
 • Bygningsarkæologi
 • Bygningstyper, byggematerialer, -teknik og teknologihistorie
 • Byggeskik og stilhistorie
 • Feltarbejde og fotodokumentation
 • Digital opbevaring af dokumentationsrapport

Endeligt program udsendes ca. 14 dage før kursusstart.

Deltagerforudsætninger:
Deltagerne forventes at have interesse for bygningsdokumentation og/eller for ansvar for museets samarbejde med kommunen om nyere tids fysiske kulturarv i henhold til museumslovens kapitel 8.

Undervisere:
Erik Bjerre Fisker, bygningsarkæolog i Den Gamle By.

Desuden vil der være oplæg af: Niels Meyer, bygningschef i Den Gamle By, Anneken Appel Laursen, museumsinspektør i Den Gamle By, Lola Wøhlk Hansen, museumsinspektør på Glud Museum og Morten Stenak, uddannelsesleder i ODM.

Start- og sluttider
26.-27. maj.

Målgruppe:
Deltagerne forventes at have interesse for bygningsdokumentation og/eller for ansvar for museets samarbejde med kommunen om nyere tids fysiske kulturarv i henhold til museumslovens kapitel 8.
Undervisere:
Erik Bjerre Fisker, Bygningsarkæolog i Den Gamle By
Tilmeldingsfrist:
27/04/2020
Pris:

DKK 3.800 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 4.400 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to ansatte fra samme museum/institution.

Citater