Dato:
24/09/2020 - 09:30 - 16:00
Sted:
Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.

Kære alle tilmeldte til denne konference

I forlængelse af statsministerens pressemøde fredag eftermiddag og det øgede smittetal har vi desværre måtte besluttet at aflyse torsdagens konference ”Når brugeren sætter dagsordenen”.

Selv om vi har mulighed for at kunne afvikle konferencen inden for gældende retningslinjer, så vurderer vi, at det mest forsvarlige vil være at aflyse og forhåbentlig kunne afvikle den på et senere tidspunkt i 2020 enten online eller fysisk.
Vi havde virkelig glædet os til en spændende, faglig dag sammen med jer alle og vil gerne takke alle for opbakningen til konferencen og dets emne.
 
Bedste hilsner
Linda Nørgaard Andersen
Arbejdermuseet


Det er digital udgave af den publikation der ville være blevet delt ud på dagen.
https://issuu.com/arbejdermuseet/docs/magasinet_h_ndens_arbejde

 

Rundt omkring på danske museer gøres der i disse år et stort og spændende stykke arbejde, for at museerne og den statsstøttede kunst og kultur når ud til alle samfundets borgere.

Gennem projekter, der identificerer historier, greb og metodikker, der engagerer og involverer de såkaldte ”sjældne brugere”, tager museerne ikke blot fat på tidens store spørgsmål. De udviser også social ansvarlighed. Men hvordan kan museerne videreudvikle dette arbejde og blive relevant for endnu flere?

På dagen kan du møde fem forskellige museer, der på hver deres måde har engageret og involveret sig med nye målgrupper og sjældne brugere. Deres erfaringer har sat afgørende præg på museernes identitet og arbejde. Men hvordan har projekterne udviklet sig? Hvilke dilemmaer er opstået undervejs? Hvilke erfaringer har museerne og deres medarbejdere gjort sig i processen? Og hvilken værdi skaber projekterne for brugerne og for museerne?

Rundt om konkrete praksiseksempler fra museerne vil der være oplæg fra forskningens verden. Her vil lektor og ph.d. Anja Mølle Lindelof (RUC) udfordre og nuancere den måde, vi på kulturinstitutioner taler om- og arbejder med buzzwords som inddragelse og deltagelse. Og professor og ph.d. Mads Mordhorst (CBS) giver sit bud på museernes muligheder og dilemmaer i et identitetsøkonomisk perspektiv. 

Temadagen er en del af Arbejdermuseets projekt; Håndens Arbejde.
Projektet og temadagen er støttet af Nordea-fonden

Praktiske oplysninger

  • Temadagen afholdes den 24. September 2020 fra kl. 9.30 – 16.00 på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.
  • Tilmelding her på ODM’s hjemmeside.
  • Pris; 300 kr. Dette dækker forplejning, temadag og publikation. ODM udsender faktura efter seminarets afvikling.
  • I forbindelse med tilmelding skal du angive hvilken workshop du ønsker at deltage i. Grundet plads- og afstandshensyn kan vi ikke garantere, at du får plads på din 1. Prioritet. 

Kontaktperson – yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Programchef Linda Nørgaard Andersen på mail: lna@arbejdermuseet.dk eller telefon: 2281 8954.

Program:
Tilmeldingsfrist:
12/09/2020
Pris:

Pris for deltagelse 300,- kr. Dette dækker forplejning, temadag og publikation. Faktura udsendes fra ODM efter seminarets afvikling. Der er en øvre grænse på 80 deltager. Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding er bindende.

 

Citater