Dato:
23/04/2020 - 10:30 - 18:00
Sted:
Vartov, Farvergade 27 H, 1463 Kbh. K og Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 Kbh. K.

De to arrangementer er planlagt, så de, der ønsker det, kan deltage begge steder. 

Generalforsamling i ODM. Med henvisning til vedtægternes § 6 indkaldes til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer 23. april kl. 10.30. Generalforsamlingen afsluttes med en let frokost fra kl.12-12.45. 

Slots- og Kulturstyrelsens Museumsmøde 2020: "Uvante museumsbrugere og museernes samfundsmæssige rolle" afholdes på Nationalmuseet fra kl. 13.00-18.00.

Bemærk: Tilmelding til hver af møderne åbner ultimo marts. Deltagelse i ODM's generalforsamling er uden betaling, mens der er separat tilmelding og deltagergebyr på SLKS Museumsmøde.

 

ODM's generalforsamling 10.30 - 12.45 (inkl. frokost)

Se foreløbig dagsorden for generalforsamlingen her

Valgudtalelser for kanditaterne på valg til til ODM's generalforsamling modtages via mailadresse: info@dkmuseer.dk og bliver løbende offentliggjort på ODM's hjemmeside her 

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være ODM’s sekretariat i hænde senest torsdag den 26. marts 2020 på mail: info@dkmuseer.dk.

Endelig dagsorden samt bilag sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Se i øvrigt ODM’s vedtægter.

Tilmelding til ODM's Generalforsamling her.

Slots- og Kulturstyrelsens MUSEUMSMØDE 2020

Uvante museumsbrugere og museernes samfundsmæssige rolle er på dagsordenen, når Slots- og Kulturstyrelsen afholder museumsmøde den 23. april.

Deltag og hør nationale og internationale perspektiver på det at inddrage og tiltrække nye brugergrupper. Og kom og diskuter spørgsmålet om social og kulturel ulighed på museerne generelt.

Museumsmødet finder sted på Nationalmuseet kl. 13-18 i forlængelse af ODM's generalforsamling.

Sæt kryds i kalenderen! Mere information følger.
 

Tilmelding til Slots- og Kulturstyrelsens Museumsmøde 2020 åbner ultimo marts.

Tilmeldingsfrist:
14/04/2020 - 13:00

Citater