Dato:
16/03/2020 - 18/03/2020
Sted:
Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby

Læs mere om aflysningen af ODM-kurser her

Museumsindsatser bliver i stigende grad organiseret som projekter, og det betyder, at medarbejderne har behov for at styrke deres kompetencer indenfor projektledelse, så projekternes effektivitet optimeres og interessenterne oplever projekterne som succesfulde. Kurset ”Projektledelse på museum” giver en introduktion til de væsentligste redskaber i projektlederens værktøjskasse. De overordnede formål for kurset er at deltagerne:

  • opnår en fælles afklaret definition af, hvornår noget er et projekt på museet
  • får forståelse for projekters organisering
  • får indsigt i og forståelse for anvendelse af de basale projektværktøjer
  • reflekterer over egne kompetencer og rolle i relation til ledelse og styring af projekter

Deltagerne skal medbringe deres egen case som bearbejdes i et intensivt tredages forløb. Casen kan fx være en arkæologisk undersøgelse eller et formidlingsprojekt, hvor udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af udstillinger og events er i fokus. Selvom projekterne varierer i omfang, varighed og kompleksitet vil der være en række emner der går igen, som deltagerne vil blive styrket på.

Kurset vil give viden, inspiration og værktøjer til:

  • at fastholde fokus på projektets formål, mål og leverancer
  • projektbeskrivelsen som centralt styringsdokument
  • at organisere projekter: projektejer/styregruppe; projektleder og -deltagere og den løbende kommunikation.
  • at fastlægge museets version af en projektmodel som fundament for det tværgående projektsamarbejde
  • at arbejde med egen rolle i relation til tydelig ledelse af projekter
  • at interessentanalyse, risikoanalyse og kommunikationsplan forstås og indgår kvalificeret i projektarbejde

Deltagerne skal gennemføre en lille digital personlighedstest som en del af kurset.

Endeligt program udsendes ca. 14 dage før kursusstart.

Deltagerforudsætninger:
Deltagerne forventes at lede eller arbejde med store eller små projekter på et museum. Man skal medbringe og arbejde med en konkret projektcase, som skal udvikles og/eller realiseres i nærmeste fremtid.

Underviser:
Lars Pedersen har siden 1987 arbejdet med ledelse, samarbejde, uddannelse og udvikling i en lang række private og offentlige organisationer. Han lægger stor vægt på, at deltagernes egne erfaringer og daglige udfordringer aktivt indgår i samarbejdet mellem ham og deltagerne.

Lars er cand. mag. i dansk fra Københavns Universitet og master i organisations- og ledelsesudvikling. Hans praktiske erfaring spænder bredt fra uddannelsesforløb og korte kurser i en række private virksomheder og offentlige organisationer, fx DLG, Uddannelses- og forskningsministeriet, Det Kgl. Bibliotek og Dansk Projektledelse.
Lars har været tilknyttet som underviser og afholdt kurser i projektledelse for ODM siden 2019.

Kurset gennemføres i samarbejde med Niels Brock Videreuddannelse.

Målgruppe:
Dig, der leder projekter på museet.
Underviser:
Lars Pedersen
Tilmeldingsfrist:
24/02/2020
Pris:

ODM-medlemmer: 7.400 kr.
Ikke medlemmer: 8000 kr.

 

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Citater