Dato:
22/01/2019 - 11:00 - 23/01/2019 - 16:00
Sted:
Comwell Kongebrogaarde, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Tilmeldig til HOVEDMUSEUMSMØDET I FORLÆNGELSE AF CHEFNETVÆRKSMØDET 2019 foregår separat her.

Staten er for de fleste museers vedkommende ikke er den væsentligste tilskudsyder, omend statens stadig er den, der sætter de lovmæssige rammer. Selv for de museer hvis driftsgrundlag primært er bundet op på de statslige (og tidligere amtskommunale) tilskud, er det tydeligt, at som oftest er den primære samarbejdspartner og væsentligste interessent den – eller de - omliggende kommuner. På chefnetværksmødet 2019 vil vi sætte fokus på netop samarbejdet med kommunerne. Det gør vi ikke mindst i lyset af den større bevågenhed vores område har fået i Kommunernes Landsforening.

Som i 2018 starter vi første mødedag med et aktuelt, eksternt oplæg. Denne gang med et aktuelt bud på, hvad KL vil med kulturen, herunder hvad ligger der af strategiske overvejelser bag det greb at lægge kultur sammen med erhverv i KL’s nye organisering. Vi vil også gennem eftermiddagens øvrige oplæg komme ind på armlængdeprincippet og kultur som vækstfaktor. Vanen tro byder vi også ind til en diskussion omkring ODM’s aktuelle museumspolitiske sager.

På mødets anden dag fokuserer vi på to andre væsentlige interessenter; fonde og frivillige. Begge aktører, som nyder stor bevågenhed politiske, og påvirker på forskellig vis museernes arbejde og prioriteringer. Vi fokuserer blandt andet på, om vi som museer er gode nok til at bruge netop disse relationer og ressourcer bedst muligt.

Mødets sidste temaer er forandringsledelse, hvor vi får en af landets førende specialisters bud på hvordan vi som ledere navigerer vi i de skiftende politiske dagsordener, og så sluttes mødet, helt som vanligt, med nyt fra de faglige udvalg, Det Strategiske Panel og møder med hovedmuseerne for Kultur og Natur.

 

 

Målgruppe:
Seminar for museumschefer og museumsdirektører (museernes topledere og kræver medlemskab af ODM)
Tilmeldingsfrist:
10/01/2019

Citater