Dato:
21/01/2020 - 11:00 - 22/01/2020 - 16:00
Sted:
Comwell Kongebrogaarde, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

MUSEER OG VERDENSMÅLENE

På chefnetværksmødet i januar 2020 sætter også vi fokus på bæredygtighed og verdensmål. Ikke blot er det højaktuelle politiske temaer, men det er også temaer, som engagerer befolkningen og som på mange måder allerede præger vores adfærd og prioriteringer. Det er også emner og målsætninger, som naturligt kan eller bør indtegnes i vores daglige virke, netop fordi vi som kulturinstitutioner både er dannelses- og viden-institutioner, der skal medvirke til at give borgerne de bedste rammer for at navigere i samfundet.

Men hvordan arbejder man som kulturinstitution med verdensmålene og hvordan tilrettelægger vi vores drift og udvikling, så den bliver mere bæredygtig?

Bæredygtighed kan udvikles gennem en række indsatsområder; bl.a. økonomisk bæredygtighed, faglig bæredygtighed og social bæredygtighed. Tænker vi andre ressourcer end de økonomiske, når vi skaber udstillinger? Og hvordan kan vi understøtte verdensmålene gennem både forskning, formidling og bevaring?

På chefmødet vil vi gennem forskellige oplæg og workshop perspektivere og inspirere til tværfaglige drøfter om emner. Vi lægger vægt på, at der skal være tid til netværk, både gennem længere pauser, men også gennem forskellige workshops og inddragelse. Flere vil før mødet blive bedt om at bidrage med eksempler og overvejelser fra egen hverdag. Forhåbentlig kan vi alle forlade mødet med ny indsigt, nye perspektiver og styrket netværk.

På mødet vil der også blive afsat tid til en workshop/wall’n’ talks om nogle af de emner, som ODM’s bestyrelse skal arbejde videre med i det rammesættende strategiarbejde for museerne frem mod 2030, og som startes i efteråret 2019. Og sidst, men absolut ikke mindst, arbejder vi på, at den nye kulturminister kan deltage under en af sessionerne og drøfte museers rolle og betydning.

Faktura udsende fra ODM umiddelbart efter arrangementet.

 

Målgruppe:
Seminar for museumschefer og museumsdirektører (museernes topledere og kræver medlemskab af ODM)
Tilmeldingsfrist:
20/12/2019 - 12:00

Citater