Dato:
09/05/2022 - 10:00 - 17:30
,
Dato:
19/05/2022 - 09:00 - 12:00
+ flere moduler
Sted:
Den Gamle By, Laugsalen

Dette kursus giver dig en grundlæggende introduktion til dokumentation af bygninger i forbindelse med nyere tids kapitel 8-arbejde. Det primære formål er at:

 • Skabe mere refleksion over hvorfor en bygning skal dokumenteres, og på hvilket niveau dokumentationen skal foregå.
 • Styrke færdigheder i at ”læse en bygning” og fotodokumentere en bygning udefra og indefra. 

På kurset afprøves en ny skabelon til fotodokumentation af bygninger, der er udviklet af Den Gamle By, og som guider dig hurtigt og opmærksomt gennem dokumentationsopgaven.

Kurset består af et fysisk heldagskursus samt en halvdags-onlinesession halvanden uge efter. Som hjemmearbejde herimellem udarbejder kursisterne et udkast til en rapport, der fremlægges og diskuteres på online-sessionen.

Baggrund for kurset
Museer med nyere tids kapitel 8-ansvar skal samarbejde med kommunen om bevaringsværdier. Det sker bl.a. ved arkivalsk kontrol af byggesager. Når en byggesag vedrører nedrivning, vil museet normalt overveje, om bygningen bør dokumenteres. Der findes imidlertid ingen retningslinjer for, hvordan dokumentationen kan foretages, og museerne dokumenterer kun, hvis den nedrivningsdømte bygning vurderes som (særlig) betydningsfuld, og der samtidig kan afses tid til opgaven.

Indhold
På den fysiske session får du bl.a.:

 • En introduktion til kap. 8-arbejdet med fokus på kommunal byggesagsbehandling, nedrivning og arkivalsk kontrol.
 • Introduktion til ’læsning af en bygning’ (bygningsarkæologi, materialer, stilhistorie mm.)
 • Mulighed for at afprøve skabelonen til registrering og fotodokumentation på et mindre feltarbejde i grupper.

Efter den fysiske session skal du som hjemmearbejde udarbejde et udkast til en rapport på baggrund af dit feltarbejde. Deltagernes rapporter fremlægges på online-sessionen, hvor kursister og undervisere diskuterer erfaringerne fra den fysiske session samt rapportskrivningen.

Efter kurset udsendes en revideret rapporteringsskabelon, som kan bruges i kursisternes arbejde med bygningsdokumentation fremover.

Udbytte
Efter kurset har du opnået en mere reflekteret tilgang til bygningsdokumentation i forbindelse med museets kapitel 8-arbejde. Du bliver bedre i stand til at ”læse” en bygnings historie og arkitektur gennem forståelse af bygningstypen, konstruktionen og brugen af byggematerialer og -teknik. Ved feltøvelsen bliver du desuden fortrolig med den nye dokumentationsskabelon.

På kurset får du viden om:

 • Kommunal byggesagsbehandling og nedrivning
 • Arkivalsk kontrol (screening fra skrivebordet)
 • Kriterier for udvælgelse af bygninger til dokumentation
 • Valg af dokumentationsniveau
 • Bygningsarkæologi
 • Bygningstyper, byggematerialer, -teknik og teknologihistorie
 • Byggeskik og stilhistorie
 • Feltarbejde og fotodokumentation
 • Digital opbevaring af dokumentationsrapport

Deltagerforudsætninger
Deltagerne forventes at have interesse for bygningsdokumentation og/eller ansvar for museets samarbejde med kommunen om nyere tids fysiske kulturarv i henhold til museumslovens kapitel 8.

Undervisere og oplægsholdere
Fra Den Gamle By: bygningsarkæolog Erik Bjerre Fisker, bygningschef Niels Meyer, museumsinspektør Anneken Appel Laursen. Desuden medvirker konst. enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Morten Stenak og museumsinspektør Lola Wølk fra Glud Museum.

Målgruppe:
Deltagerne forventes at have interesse for bygningsdokumentation og/eller ansvar for museets samarbejde med kommunen om nyere tids fysiske kulturarv i henhold til museumslovens kapitel 8
Underviser:
Erik Bjerre Fisker, Niels Meyer og Anneken Appel Laursen
Tilmeldingsfrist:
08/04/2022
Pris:

DKK 3.200 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 4.000 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

 

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to ansatte fra samme museum/institution.

Citater