Dato:
21/05/2019 - 22/05/2019
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København

Kurset giver inspiration og viden om opgaven med at lede og koordinere frivillige på dit museum med de primære formål at:

 • Gøre dig i stand til at forstå opgaven med at organisere, motivere og arbejde med frivillige, herunder din rolle som frivilligkoordinator eller kollega til frivillige
 • Sikre kendskab til lovgivning og materialer, som er direkte relevant i forhold museets samarbejde med frivillige. 

Efter kurset har du overblik over de muligheder og udfordringer, som frivilliges deltagelse betyder. Du vil opnå indsigt i redskaber og erfaringer, som udruster dig til positivt at udfylde rollen som frivilligkoordinator, så du bedre er i stand til at organisere og motivere de frivillige.

På kurset får du viden om:

 • Frivillige i et historisk perspektiv
 • Rollefordelingen mellem frivillige og medarbejdere
 • Din rolle som kontaktperson til frivillige
 • Lovgivning og forsikringsregler
 • Udarbejdelse af frivilligpolitik/retningslinjer
 • Betydningen af arbejdet med en frivilligstrategi
 • Rekruttering og oplæring
 • Forventningsafstemning og kommunikation
 • Motivations- og situationsbestemt ledelse
 • Samarbejde med eksterne frivilligforeninger
 • Udfordringer og konflikter
 • Litteratur og videnscentre om emnet.

Endeligt program udsendes ca. 14 dage før kursusstart. Der er plads til 16 deltagere på kurset.

Deltagerforudsætninger:
Deltagerne forventes at have ansvar eller interesse for museets samarbejde med frivillige, venner og/eller medlemmer af museets foreninger eller klubber.

Underviser:
Per Lunde Lauridsen. Cand. mag. i Historie og Forhistorisk Arkæologi, Museumsinspektør på Ringkøbing-Skjern Museum med overordnet ansvar for 400 frivillige - gennem godt 10 år. Leder af FrivillighedsAkademiet, som uddanner frivillige og ansatte frivilligkoordinatorer/frivillige ledere i kulturarven og museum-sektoren.

Start- og sluttid:
21. maj 2019 kl. 10-17.00
22. maj 2019 kl. 9-16.00

Målgruppe:
Dig, som har ansvar eller interesse for museets samarbejde med frivillige.
Underviser:
Per Lunde Lauridsen
Tilmeldingsfrist:
10/05/2019
Pris:

DKK 3.000 inkl. frokost  (ODM-medlemmer)

DKK 3.400 inkl. frokost (ikke ODM-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

 

Citater