Dato:
20/01/2020
Sted:
Velkomstcentret, Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup

Kurset giver grundlæggende introduktion til kommunernes fysiske planlægning for bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer med det primære formål at:

 • Gøre dig i stand til at forstå plantyper og planprocesser i relation til en hensigtsmæssig udmøntning af museets kapitel 8-arbejde
 • Sikre kendskab til administrationen og beskyttelsen af bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer, herunder brugen af SAVE, KIP og andre værdisætningsmetoder.

Efter kurset har du overblik over kommunernes fysiske planlægning for bevaringsværdier, der vedrører kulturarv, og du er i stand til at vurdere, hvordan museet hensigtsmæssigt kan tilrettelægge sit arbejde med museumslovens kapitel 8.

På kurset får du viden om:

 • Kommunens ansvar for den faste kulturarv
 • Planhierakiet og planprocesser
 • Kommuneplanens retningslinjer og kulturhistoriske bevaringsværdier 
 • Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning
 • Lokalplaner og bevarende bestemmelser
 • Redegørelse for og formidling af kulturarv
 • Nedrivning af bygninger
 • Museets bidrag i andre planer
 • Vurdering af bevaringsværdige bygninger
 • Udpegning og bevaring af kulturmiljøer
 • Anvendelse af værdisætningsmetoder (KIP, SAVE, KMM og SAK).

Endeligt program udsendes ca. 14 dage før kursusstart. Der er plads til 16 deltagere på kurset.

Deltagerforudsætninger:
Deltagerne forventes at have ansvar eller interesse for museets samarbejde med kommunen om nyere tids fysiske kulturarv i henhold til museumslovens
kapitel 8.

Underviser:
Morten Stenak er cand. scient i kulturgeografi og Ph.D. i historie og arbejder som uddannelsesleder i Organisationen Danske Museer. Han har beskæftiget sig med planlægning og kulturmiljø i 20 år, bl.a. som regionplanlægger i Vejle Amt, forsker på Landbohøjskole, chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen og teamleder af Plan i Greve Kommune.

Start- og sluttid
20. januar 2020 kl. 9.00-16.30.

Målgruppe:
Dig, der samarbejder med kommunen om nyere tids fysiske kulturarv.
Underviser:
Morten Stenak
Tilmeldingsfrist:
20/12/2019
Pris:

DKK 1.400 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 1.500 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

 

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Citater