Håndtering af skimmelsvampe i museets samlinger - AFLYST PGA. COVID-19 - NY DATO FØLGER

Dato:
17/01/2022 - 09:30 - 16:30
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København

De seneste års klimaforandringer har betydet i perioder mere vådt og fugtigt klima, der ændrer vilkårene for bevaring af kulturarv. På mange danske museumsmagasiner og arkiver, døjer man med forekomster af skimmelsvamp i lokaler, der tidligere har været acceptable.

Skimmelsvamp er et bevaringsproblem, da væksten nedbryder museumsgenstande og arkivalier. Men skimmel er også et arbejdsmiljøproblem, der udsætter museumsansatte for helbredsfare. Samlingernes tilgængelighed bliver markant mindre, og den forsknings- og formidlingsmæssige værdi forringes. Det er derfor vigtigt, at skimmel forebygges, og at man er godt forberedt til at handle, når skimmel opstår.

Kursets hovedtemaer

  • Viden om skimmelsvamp: Hvad er skimmelsvamp? Hvorfor opstår det? Hvordan forebygges og standses vækst? Hvilke skader giver skimmel på museumsgenstande?
  • Undersøgelse og kortlægning af skimmelvækst i museumsmagasiner
  • Udvalgte testmetoders fordele og ulemper og udvalgte rensemetoders effektivitet
  • Museumsansattes udfordringer med hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhedsfare under arbejde med skimmelinficerede museumsgenstande

Kursets temaer bliver både gennemgået teoretisk og praktisk. Det bliver muligt at afprøve måleudstyr og en bred vifte af sikkerhedsudstyr. Det bliver også muligt at drøfte sager fra egne magasiner / arkiver med andre deltagere og kursets underviser.

Du bliver i stand til at:

  • Forebygge at skimmelsvamp opstår
  • Identificere samlinger, der er inficeret med skimmelsvamp
  • Vurdere fordele og ulemper med relevante test- og rensemetoder
  • Gennemføre en risikovurdering i forbindelse med arbejde i inficerede samlinger
  • Sikre et godt arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af museumsgenstande med skimmelsvamp

Målgruppe
Kurset henvender sig til museums- og arkivansatte, der gerne vil vide mere om skimmel i kulturarv. Der vil være særligt fokus på forhold i magasiner og arkiver samt arbejdsmiljø og sikkerhed.

Underviser
Camilla Jul Bastholm, konservator cand.scient. cons., ph.d. studerende med emnet skimmelsvamp i kulturarv. Camilla har 15 års erfaring i museumsbranchen. Hun har primært arbejdet med præventiv konservering, herunder særligt med skimmelinficerede museumssamlinger og samlingsgennemgang. Hun er certificeret til anvende flere testmetoder til skimmel og har gennemført renseforsøg for at evaluere, om det er muligt at fjerne skimmel tilstrækkeligt fra museumsgenstande.

Målgruppe:
Museumsansatte der arbejder med samlingen
Underviser:
Camilla Jul Bastholm
Tilmeldingsfrist:
20/12/2021
Pris:

DKK 1.600 inkl. frokost  (ODM-medlemmer)

DKK 2.000 inkl. frokost (ikke ODM-medlemmer)

 

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

 

Citater