Dato:
14/08/2019 - 10:00 - 16:00
Sted:
KUNSTEN, Museum of Modern Art, Aalborg, Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg

Seminaret forestås af SMK + Kunsten i samarbejde med ODM.

Museernes besøgstal er steget gennem de seneste år. Dette er sket gennem større og mere omfattende udstillinger samt et øget fokus på formidling til flere forskellige brugergruppe.

En metode til at tiltrække nye publikumsgrupper er ved brug af eventformatet. Events er ofte karakteriseret ved at være en tværæstetisk helhedsoplevelse, hvor museet også bliver en arena for sociale oplevelser og utraditionelle vinkler på museets kerneområde.

Hvordan sikrer man, at et event balancerer fornuftigt mellem de museale opgaver og populærkulturelle indslag? Og hvordan stabler man i det hele taget et event på benene?

Med udgangspunkt i SMK Friday og Kunsten Summer Lounge vil vi på seminaret komme ind på:

  • Strategiske overvejelser
  • Konceptudvikling fra idé til handling
  • Fundraising og kontakt til sponsorer
  • Kommunikation og markedsføring af eventet
  • Brug af frivillige

Efter seminaret er der mulighed for at deltage i Kunsten Summer Lounge.

Program
10.00 Registrering + Kaffe/te
 

10.30 Velkomst ved Gitte Ørskou, direktør, Kunsten og Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst.

10.45 SMK Fridays

Under overskriften SMK Fridays har SMK åbnet museet fredag aften syv gange om året siden 2013. Begivenheden er blevet en signatur-event for landets nationalgalleri og har haft en stor betydning for dels at udvikle museet i forhold til nye brugergrupper, dels at skabe et øget kendskab til museet. SMK Fridays tiltrækker mellem 2000 og 9000 mennesker pr. aften og er anledning til en massiv omtale på både sociale medier og på mere traditionelle kommunikationskanaler.  Vigtigst af alt har SMK Fridays vist sig at være en intern forandringsagent. Med SMK Fridays har museet fået et rum for eksperimenter, der rykker grænserne for, hvad et museum er, kan og skal – og som flytter brugerne langt tættere på museet.

SMK vil præsentere arbejdet med SMK Fridays set i lyset af museets strategiske ambition om at blive et SMK for alle, og dele ud af nye indsigter omkring brugernes oplevelse af en SMK Fridays.  

12.00 Frokost

13.00 Kunsten Summer Lounge
Kunsten Summer Lounge startede i 2017, da Kunsten manglede et stærkt event, der kunne tiltrække nye brugere mellem 20-30 år. Inspirationen var en tendens blandt især amerikanske museer, som arrangerede ”First Fridays” eller lignende, som blandede kunst, musik, mad og talks. Flere musikfestivaler har gennem de senere af desuden inddraget billedkunst, talks og lignende for at skabe et mere omfattende oplevelsesprodukt.
Summer Lounge foregår over 10 onsdage fra juni til august. I 2017 var der i alt 3000 besøgende. I 2018 var dette tal steget til 5000 besøgende.
Indhold

  • Hvorfor Kunsten Summer Lounge – og hvordan hænger det sammen med museets vision og mål?
  • Konceptudvikling. Hvordan udviklede vi identiteten og et samlende narrativ?
  • Fundraising, sponsorer og samarbejdspartnere. Hvem samarbejder vi med? Hvad betyder et stærkt narrativ/koncept i forhold til tiltrækning af sponsorer? Hvordan bruges narrativet/konceptet, når der skal etableres samarbejdsrelationer med indholdsleverandører?
  • Kommunikation. Hvordan har vi kommunikeret gennem pressen, sociale medier og i byrummet?

15.00  Hvorfor støtter vi SMK Fridays? Ved Mette Marcus, Bikubenfonden.

15.30  Spørgsmål og afsluttende diskussion

Kl. 16 Adgang til Kunsten Summer Lounge
Kl. 17 Talk med Kasper Eistrup
Kl. 19 Koncert med Go Go Berlin

Der udleveres mad- og drikkebilletter til en uformel middag.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Deadline for tilmelding er den 6. august 2019 her på siden.

Program:
Tilmeldingsfrist:
06/08/2019
Pris:

Pris for deltagelse 500,- inkl. forplejning. Faktura udsendes fra ODM efter mødet.

Citater