Dato:
09/03/2015 - 11/03/2015
Sted:
Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus

Se deltagerliste og 

Endeligt program i printvenlig udgave

Program for 5x7 minutter

Hvorfor er vi her? Hvad betyder det at et museum har en vision? Nogle museer er mere end 100 år gamle. Den oprindelige vision har måske overlevet sig selv og museet eksisterer i en anden samfundsmæssig kontekst end da det blevet skabt. Hedder det fx ”Arbejdermuseet” om 30 år? Er der brug for et ”Museum for bøsser og lesbiske”?

Man kunne også stille spørgsmålet: skal antallet af museer eller udstillingssteder stige eller er det tid til, at nogle museer skal sige: ”vi har haft vores tid. Den var god, men vi er måske ikke relevante længere.”?

Der er i hvert fald ingen tvivl om, at museernes rolle er under forandring. Fra politisk hold stilles der meget større krav til museerne om at tage socialt ansvar og være vedkommende for borgernes liv. Museerne skal være mere synlige og være i dialog med befolkningen. De skal være relevante for skolerne og inkludere svage befolkningsgrupper. I det hele taget skal museerne placere sig mentalt tættere på nutiden, ja man kunne sige, at museerne skal være forandringsagenter. Er Jeres museum klar til det? Eller kan man stadig være museum i mere traditionel forstand og gøre det godt?

Ved dette års Internationale Formidlingsseminar præsenteres og diskuteres forskellige bud på, hvordan danske og internationale museer løfter opgaven med at fylde den nye rolle som social samfundsaktør ud, hvad enten man agerer lokalt eller nationalt.

Velkommen til ODM’s Internationale Formidlingsseminar 2015.  

Museumsmarked

Som tidligere vil der være marked med museumsrelevante produkter tirsdag den 10. marts 2015 kl. 12.30-15.30. Markedet forestås af Museumstjenesten, der har indbudt relevante leverandører inden for en række museumsfaglige specialer. Nærmere oplysninger ved henvendelse til Allan Risbo, Museumstjenesten, tlf.: 86 66 76 66.

Tilmeldingsfrist:
04/02/2015
Pris:

BEMÆRK
Der er nu lukket for tilmelding online. Spørgsmål vedr. tilmelding kontakt Lene Larsen på mail: ll@dkmuseer.dk

 

Din pris afhænger af dine valg af indkvartering. Alle indkvarteringspriser er inkl. fuld forplejning for hele mødet inkl. drikkevarer. Til indkvarteringprisen lægges et mødegebyr for medlemmer og studerende på 600 kr. Hvis du ikke er medlem af ODM lægges yderligere 1.500 kr.

Citater