Dato:
23/09/2019 - 24/09/2019
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København

Kurset er en introduktion til og en oplæring i SARA for kulturhistoriske museer med de primære formål at:

 • Gøre dig i stand til at anvende SARA som et effektivt redskab til at registrere og administrere samlinger på jeres museum.
 • Sikre god og ensartet registreringspraksis, så data efterfølgende kan anvendes i museernes arbejde.

Efter kurset er du i stand til at registrere hensigtsmæssigt og effektivt i det nye system.

På kurset får du viden om:

 • Idéen bag SARA
 • Grundtræk og muligheder i systemet
 • Daglig registrering af genstande og sager i SARA
 • De overordnede principper for registrering af genstande og andre objekter i SARA
 • Samlingsadministration; indkomst, accession, magasinering, udstillinger m.m.
 • Mulighed for at registrere eksterne samlinger og arkiver
 • Komplekse søgninger og udskrifter
 • Tilrettelæggelse af en forsvarlig registreringspolitik på museet
 • Rettigheder og hvem må gøre hvad
 • SARAs organisation; support, drift og videreudvikling.

Endeligt program kommer tættere på kursusstart.

Deltagerforudsætninger

Deltagerne forventes i forvejen at have et basalt kendskab til registrering. Desuden skal deltagerne kunne betjene en pc på almindeligt brugerniveau.

Underviser
Thomas Meldgaard er samlingsinspektør på Arbejdermuseet og medlem af Slots- og Kulturstyrelsens registreringsfaglige forum for de kulturhistoriske museer. Han har undervist i registrering siden 2011. I forbindelse med implementeringen af SARA har han haft det faglige ansvar for introkurserne til det nye system.

Start- og sluttid

23. september kl. 10-16.30
24. september kl. 9-16.00

Målgruppe:
Dig, der arbejder med registrering af museets genstande og har adgang til SARA.
Underviser:
Thomas Meldgaard
Tilmeldingsfrist:
06/09/2019
Pris:

DKK 3.000 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 3.400 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

 

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

 

Citater