Dato:
06/09/2021 - 07/09/2021
,
Dato:
27/09/2021 - 28/09/2021
,
Dato:
11/10/2021 - 12/10/2021
,
Dato:
01/11/2021 - 02/11/2021
,
Dato:
25/11/2021
+ flere moduler
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København

ODM’s lederuddannelse er en praksisnær og kompetencegivende lederuddannelse, der klæder dig på til at håndtere din rolle som leder på et museum.

Du får feedback på dit personlige lederskab og arbejder med at udvikle det gennem uddannelsesforløbet.

Du får samtidig udviklet dit netværk blandt ligesindede museumsledere.

Hovedtemaer

Uddannelsen kommer omkring følgende temaer – i spændingsfeltet mellem publikum, faglighed og forretningsudvikling:

  • Lederens egen læring og praksis: Ledelse i praksis, Optimering af teams, Ledelsesteorier, Motivation af medarbejdere, Legitimitet som leder.
  • Ledelseskommunikation og motivation: Ledelse med Patos, Etos og Logos, Anerkendende kommunikation, Vanskelige samtaler.
  • Udvikling af egen lederstil: Håndtering af udfordringer, forandringer, teamledelse. Udvikling af arbejdskulturen, Innovation.
  • Ledelse i forretningsperspektiv: Interessenter, Balancerede nøgletal, Økonomi, Kundefokus, Kvalitet.
  • Ledelse af udviklingsprojekter.

Efter uddannelsen har du fået

  • En kompetencegivende lederuddannelse målrettet til museer
  • Et overblik over dine ledelsesmæssige styrker og udviklingsområder
  • Teori og praktiske værktøjer, der letter din hverdag som leder
  • Inspiration fra ligestillede, fra deres problemer og muligheder
  • Styrket dit netværk med ledere på andre museer

Forløbet er udviklet ud fra modulet "Ledelse i praksis" på akademiuddannelsen i ledelse (AU) og er kompetencegivende (10 ECTS points). Eksamen er inkluderet i forløbet, men kan fravælges. Forløbet gennemføres i samarbejde med Niels Brock Videreuddannelse og Erhvervsakademi Sjælland.

Forberedelse og hjemmearbejde

Forud for hvert modul vil du modtage noget relevant læsestof, en lille opgave eller nogle spørgsmål, som du skal reflektere over i forhold til dit lederskab og aktuelle situation i din lederolle. Følgelig drøfter vi mulige løsninger i plenum.
Imellem de fire moduler skal du derudover arbejde med de nye værktøjer, som du er blevet introduceret til, så du kan øge din positive effekt som leder i din dagligdag.

Bogen ”Ledelse i praksis” af Erik Staustrup bruges som grundbog og udleveres på kurset. I løbet af kurset udleveres desuden sekundær litteratur, der giver mulighed for yderligere fordybelse i emnet.

Der forventes en samlet arbejdsindsats inkl. fremmøde svarende til ca. 100-150 timer i alt.