Dato:
14/01/2019 - 15/01/2019
,
Dato:
25/02/2019 - 26/02/2019
,
Dato:
25/03/2019 - 26/03/2019
,
Dato:
29/04/2019 - 30/04/2019
+ flere moduler
Sted:
Vartov, Farvergade 27D, København

Målet med MuseumsUndervisningsUddannelsen (MUU) er, at:

 • Give dig viden om samt modeller og værktøjer til at kunne udvikle, tilrettelægge, drive, evaluere og kvalitetssikre undervisningen på kulturinstitutioner
 • Give dig redskaber til at kunne vurdere og udvælge forskellige undervisningsmetoder i relation til målgruppen og dens forudsætninger

Du tilegner dig redskaber dels til at reflektere over egen praksis og dels til at opkvalificere egen praksis.

Uddannelsen er opdelt i fire moduler, og hvert modul består af to sammenhængende dage med undervisning, oplæg, best practice-eksempler, opgaver og øvelser. De enkelte moduler er designet som en konstant vekslen mellem de faglige oplæg og konkrete øvelser, hvor kursisterne kobler den tillærte viden til egne erfaringer og virkeligheden på institutionen. 

Efter kursusforløbet vil du have:

Fået viden om

 • Skolens praktiske hverdag og skolereformen
 • Børn og unge som målgruppe
 • Centrale læringsteorier
 • Aktuelle tendenser i museumspædagogikken
 • Logistik, økonomi og strategi i forbindelse med en undervisningsafdeling

Fået modeller og værktøjer indenfor

 • Undervisningstilrettelæggelse
 • Didaktiske metoder: læringsstile, historiefortælling, dialog, cooperative learning, innovation, faglig læsning
 • Undervisningsledelse
 • Evaluering og brugerinddragelse

Produceret/skabt

 • Et undervisningsforløb til institutionen – med reflekteret valg af fagmål til målgruppen, læringsteoretisk grundlag, didaktiske metoder m.m.
 • En pædagogisk profil til egen afdeling
 • Kontakt til skoler i eget lokalområde
 • Personligt netværk blandt museumsundervisere

Uddannelsen, som er udviklet i samarbejde mellem Skoletjenesten og ODM, afholdes nu for syvende gang.

Deltagerforudsætninger

MuseumsUndervisningsUddannelsen giver dig en både teoretisk og praktisk indsigt i læring og museumsundervisning. For at kunne bidrage med egne erfaringer forventes det, at du har en erfaring svarende til ca. to års arbejde med undervisning i eksterne læringsrum, eller evt. tilsvarende erfaring fra anden undervisning eller andet museumsarbejde samt pt. har ansvar for undervisning på institutionen.

Start- og sluttider

14.01.2019, kl. 10.00-17.00 (+ netværksmiddag)
15.01.2019, kl. 09.00-16.00
 
25.02.2019, kl. 10.00-17.00
26.02.2019, kl. 09.00-16.00

25.03.2019, kl. 10.00-17.00
26.03.2019, kl. 09.00-16.00

29.04.2019, kl. 10.00-17.00 (+ netværksmiddag)
30.04.2019, kl. 09.00-16.00
Målgruppe:
Uddannelsen er til dig, som arbejder med ansvar for udvikling, gennemførelse og markedsføring af undervisningsaktiviteter på museer og andre kulturinstitutioner.
Underviser:
Dorte Villadsen, Sidsel Kirk og Ane Riis Svendsen fra Skoletjenesten m.fl.
Tilmeldingsfrist:
14/12/2018
Pris:

DKK 11.200 for medlemmer af ODM
DKK 12.800 for ikke-medlemmer

Prisen inkluderer undervisning (8 dage fordelt på 4 moduler: 14.-15. januar 2019, 25.-26. februar 2019, 25.-26. marts 2019 og 29.-30. april 2019), kursusforplejning samt to netværksmiddage på henholdsvis første og sidste modul. 

Citater

"Det var det mest inspirerende og brugbare kursus jeg har været på! Et must for alle, der arbejder med skoletjeneste og har ansvar for undervisning i alle dets afskygninger".

"Passende omfang og relevant indhold, gode undervisere, god vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, eksterne oplægsholdere og besøg på kulturinstitutioner".