Dato:
28/02/2022 - 01/03/2022
,
Dato:
28/03/2022 - 29/03/2022
,
Dato:
25/04/2022 - 26/04/2022
,
Dato:
18/05/2022 - 19/05/2022
+ flere moduler
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København

MuseumsUndervisningsUddannelsen (MUU) er udviklet i et samarbejde mellem Skoletjenesten og Organisationen Danske Museer. Uddannelsen skal bidrage til at øge kvaliteten af museumsundervisning nationalt ved at styrke kompetencerne hos museumsundervisere. 

MuseumsUndervisningsUddannelsen giver dig en både teoretisk og praktisk indsigt i læring og museumsundervisning.

For at kunne bidrage med egne erfaringer forventes det, at du har erfaring svarende til ca. to års arbejde med undervisning i eksterne læringsrum, eller evt. tilsvarende erfaring fra anden undervisning eller andet museumsarbejde samt pt. har ansvar for undervisning på institutionen.

Læringsmål
Målet med MuseumsUndervisningsUddannelsen (MUU) er:

 • At kursisterne får udviklet deres viden om samt modeller og værktøjer til at kunne udvikle, tilrettelægge, drive, evaluere og kvalitetssikre undervisningen på kulturinstitutioner
 • At kursisterne får redskaber til at kunne vurdere og udvælge forskellige undervisningsmetoder i relation til den kulturinstitution, man kommer fra samt målgruppen og dens forudsætninger
 • At kursisterne får redskaber dels til at reflektere over egen praksis, dels til at opkvalificere egen og eventuelt andres praksis.

Udbytte
Efter kursusforløbet har du:

Fået kvalificeret og videreudviklet din viden om

 • Skolens praktiske hverdag og skolereformen
 • Børn og unge som målgruppe
 • Centrale læringsteorier og læringsmål
 • Aktuelle tendenser i museumspædagogik

Fået kvalificeret din brug af modeller og værktøjer inden for

 • Undervisningstilrettelæggelse
 • Pædagogiske metoder i eksterne læringsmiljøer
 • Undervisningsledelse
 • Evaluering og brugerinddragelse

Produceret/videreudviklet

 • Undervisningsforløb til institutionen på et velfunderet didaktisk grundlag med afsæt i viden og erfaringer fra uddannelsen
 • Pædagogisk profil til egen afdeling
 • Personligt netværk blandt museumsundervisere

Arbejdsform
Uddannelsen er opdelt i fire moduler, og hvert modul består af to sammenhængende dage med undervisning, oplæg, eksempler fra praksis, opgaver og øvelser. De enkelte moduler er tilrettelagt i en vekslen mellem de faglige oplæg og konkrete øvelser, der knytter an til kursisternes egne erfaringer og praksis på institutionen.

Opgaver og tidsforbrug
Kursisterne skal ved forløbets start definere et eksisterende eller tænkt undervisningsforløb, der skal fungere som testforløb gennem hele kurset. Det sikrer, at alle opgaver og øvelser får relevans for arbejdet på institutionen. Ved kursets afslutning vil kursisterne enten have nyudviklet et undervisningsforløb eller bearbejdet og kvalitetssikret et eksisterende.

Kursisterne arbejder også med at definere særlige karakteristika ved deres institution, fysiske rammer og pædagogiske greb, hvilket munder ud i formuleringen af en pædagogisk profil, der dels kan bruges som et markedsføringsredskab, dels som et internt udviklingsredskab.

Derudover vil der blive foreslået en række opgaver, som styrker netværks-dannelsen mellem kursisterne, lokale samarbejdspartnere, andre museumsundervisere og øvrige relevante parter.

Undervisere
Sidsel Bjerregaard Kirk er undervisnings- og udviklingsansvarlig på Københavns Museum

Ane Riis Svendsen er pædagogisk udviklingskonsulent i Skoletjenesten og undervisningsansvarlig på Arbejdermuseet

Målgruppe:
Museumsansatte der arbejder med undervisningsaktiviteter
Underviser:
Sidsel Bjerregaard Kirk & Ane Riis Svendsen
Tilmeldingsfrist:
28/01/2022
Pris:

DKK 11.500 (ODM-medlem)
DKK 14.000 (ikke-medlemmer) Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Citater