Dato:
30/04/2019 - 10:00 - 14:00
Sted:
Museet Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding

Startmøde for et nyt netværk for museumsansatte med ansvar for og samarbejde med frivillige.

Tid og Sted: 30. april 2019 på Museet Koldinghus, Koldinghus 1, 6000 Kolding.
Pris for forplejning: 250 kr. 

Så ser endnu et fagligt ODM-netværk dagens lys. Det sker tirsdag d. 30. april på Museet Koldinghus. Så godt som alle museer har et tæt og fortroligt samarbejde med frivillige, og der spores et stort ønske, blandt de museumsansatte der arbejder med området, om at få inspiration til god frivillig-ledelse. Målet er, via erfaringsudveksling og oplæg fra kompetente indlægsholdere, at fokusere på arbejdet med frivillighed på museerne. På det første møde vil der være fokus på at samle ønsker, behov og gode ideer inden for kompetenceudvikling på området.

Afsæt for netværket er i første omgang FrivillighedsAkademiet, som initiativtager, i samarbejde med ODM. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium for netværket, som skal drøftes, tilpasses og gerne vedtages på det første møde, hvorfor det være hensigtsmæssigt at forholde sig til kommissoriet på forhånd.

Program:

10.00 Velkomst og kaffe/te

10.30 Præsentation af baggrund for opstart af netværket - samt drøftelse af kommissorium.

11.00 Oplæg ved Per Lunde Lauridsen om Nordplus-projektet “The Nordic Academy for Volunteer Management”

12.00 Sandwich og vand

12.30 Valg af styregruppe på 3 personer.

13.00 Drøftelse af temaer, indlægsholdere og ideer til netværkets indhold

14.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist:
16/04/2019
Pris:

Pris for deltagelse 250,- inkl. let frokost og kaffe mv. Faktura udsendes fra ODM efter mødet.

Citater