Dato:
16/09/2019
Sted:
Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby

I forlængelse af Rigsrevisionens beretning om arkæologiske undersøgelser fra 2018, har Slots- og Kulturstyrelsen revideret principper, skabeloner og vejledningsmateriale til administration af det arkæologiske ansvar.

Kurset ”Ny praksis for den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed” giver en grundlæggende indføring til ensartet administration af bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser – herunder ikke mindst til de principper, der danner baggrund for administrationen, og de skemaer m.v., som museerne skal anvende i forbindelse med kommunikation med Slots- og Kulturstyrelsen samt med bygherre. På kurset indgår bl.a. gruppearbejde om udgravningscases, som giver praktisk erfaring med de nye skemaer mv.


Kurset primære formål er at:

 • Gøre dig i stand til at bruge Slots- og Kulturstyrelsens’ administrative principper og skemaer i relation til en hensigtsmæssig administration af museets bygherrebetalte arkæologiske ansvar.
 • Sikre forståelse af principper for vurdering af fortidsminders væsentlighed og argumentation for dette.
 • Sikre kendskab til de arkæologiske strategier og det reviderede vejledningsmateriale, herunder skabeloner til faglig argumentation for ’væsentligt fortidsminde’.


Efter kurset har du den nødvendige viden om, hvordan du udfylder Slots- og Kulturstyrelsens nye arkæologiske budget- og regnskabsskemaer, og du er i stand til at understøtte budget- og regnskabstal med en faglig argumentation, der bl.a. tager udgangspunkt i de arkæologiske strategier.

På kurset får du viden om:

 • Nye budget- og regnskabsskemaer
 • Ny vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser
 • Nye principper for administrationen af ’vinterforanstaltninger’ og ’naturvidenskab’
 • Brugen af de arkæologiske strategier
 • Faglig argumentation for ’væsentligt fortidsminde’
 • Museumsloven og det arkæologiske ansvar
 • Principper for administration af den bygherrebetalte arkæologi
 • Rigsrevisionens beretning om arkæologiske undersøgelser

Endeligt program udsendes ca. 14 dage før kursusstart

Deltagerforudsætninger:
Deltagerne forventes at arbejde på et museum med arkæologisk ansvar og have kendskab til eller ansvar for  budget- og regnskab i forbindelse med bygherrebetalte arkæologiske (for)undersøgelser i henhold til museumslovens kapitel 8.

Undervisere:
Thomas Roland er mag. art. i forhistorisk arkæologi og i dag ansat som specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, hvor han har været stærkt involveret i opfølgningsarbejdet på Rigsrevisionens rapport. Thomas har tidligere været museumsinspektør og arkæolog på Næstved Museum og leder af arkæologisk afdeling på Københavns Museum.

Anders Jon Nielsen er cand.mag. i forhistorisk arkæologi med en baggrund inden for klassisk arkæologi. Han arbejder til daglig som fuldmægtig i Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv. Har senest været museumsinspektør og arkæolog på Museum Lolland-Falster.

Målgruppe:
Dig, der arbejder med budget og regnskab for den bygherrebetalte arkæologi.
Der er plads til 25 deltagere på kurset.

Start- og sluttid
16. september 2019, kl. 9.30-16.30

Målgruppe:
Dig, der arbejder med budget og regnskab for den bygherrebetalte arkæologi.
Undervisere:
Thomas Roland og Anders Jon Nielsen
Tilmeldingsfrist:
09/08/2019
Pris:

DKK 600 inkl. frokost  (ODM-medlemmer)

Citater