Dato:
25/04/2019
Sted:
Vartov, Farvergade 27 H, 1463 København K.

Velkommen til generalforsamling i ODM. Med henvisning til vedtægternes § 6 indkaldes snarest til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer.

Valgudtalelser

Valgudtalelser modtages via mailadresse: nmj@dkmuseer.dk – og vil løbende blive lagt ud her på ODM’s hjemmeside.

Se valgudtalelserne for kandidaterne på valg ved generalforsamlingen.

Tidsplan
Kl. 11.00 starter ODM’s generalforsamling og ODM er vært ved en let frokost (12.00-12.45).
 
Dagsorden
1.              Velkomst v/formand Flemming Just
2.              Valg af dirigent
3.              Godkendelse af dagsorden
4.              Bestyrelsens beretning 2018
5.              Aflæggelse af regnskab for 2018
6.              Orientering om budget for 2019
7.              Fastsættelse af kontingent for 2019
8.              Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
9.           Valg til bestyrelsen. Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg:
                To fra den kulturhistoriske sektion og en fra den
                kunstfaglige sektion og en fra Naturfaglige sektion.
10.           Valg af suppleanter – tre suppleanter på valg
11.           Valg af revisor
12.           Eventuelt
 
Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være ODM’s sekretariat i hænde senest torsdag den 28. marts 2019 på mail: nmj@dkmuseer.dk.
 
Praktisk
Endelig dagsorden samt bilag sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Se i øvrigt ODM’s vedtægter.
 
Af hensyn til det praktiske arrangement vil vi gerne have din tilmelding. Tilmeldingen åbnes ultimo marst her på siden.
 
Målgruppe:
ODM's medlemmer
Tilmeldingsfrist:
12/04/2019 - 12:00

Citater