Dato:
19/08/2020 - 10:30 - 14:00
Sted:
Vartov, Farvergade 27 H, 1463 Kbh. K og Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 Kbh. K.

ODM's generalforsamling 10.30 - 14.00 (inkl. frokost)

Tidsplan ODM's generalforsamling:

Kl. 10.30 starter ODM’s generalforsamling og ODM er vært ved en let frokost (12.00-12.45). På baggrund af et mundtligt oplæg fra bestyrelsen sætter vi herefter gang i en kollegial debat om ODM’s fremtid som museernes politiske talerør. Hvad kan gøres anderledes, og hvordan når vi med de givne ressourcer til målet. Vi slutter senest kl. 14.00. Da vi fra kl. 14.15 til kl. 16.30 afholder reception i anledning af direktør Nils M. Jensens 60 års fødselsdag.

Dagsorden:

 • Velkomst v/formand Flemming Just
 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Bestyrelsens beretning 2019
 • Aflæggelse af regnskab for 2019
 • Orientering om budget for 2020
 • Fastsættelse af kontingent for 2020
 • Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 • Valg til bestyrelsen. Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg: To fra den kulturhistoriske sektion og en fra den kunstfaglige sektion og en fra Naturfaglige sektion. Valg af suppleanter – tre suppleanter på valg
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Valgudtalelser for kanditaterne på valg til til ODM's generalforsamling modtages via mailadresse: info@dkmuseer.dk og bliver løbende offentliggjort på ODM's hjemmeside her 

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være ODM’s sekretariat i hænde senest torsdag den 22. juli 2020 på mail: info@dkmuseer.dk.

Endelig dagsorden samt bilag sendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen. Se i øvrigt ODM’s vedtægter.

Tilmelding til ODM's Generalforsamling her.

Tilmeldingsfrist:
18/08/2020 - 12:00

Citater