Dato:
08/04/2021 - 09:30 - 12:30
,
Dato:
15/04/2021 - 09:30 - 12:30
,
Dato:
22/04/2021 - 09:30 - 12:30
,
Dato:
29/04/2021 - 09:30 - 12:30
+ flere moduler
Sted:
Zoom

Bevaringen af kulturarven er en af de danske museers fem kerneopgaver, men også en opgave der kræver mange ressourcer på tværs af museernes arbejdsområder.

Dette kursus vil introducere betydningsvurdering af genstande, værker og samlinger som museal metode. Internationale erfaringer viser, at betydningsvurdering skærper og udvikler museernes samlingsforståelse og understøtter dem i at prioritere deres bevaringsindsats og rammesætning af disse opgaver. Kurset giver mulighed for at stifte bekendtskab med metoden og afprøve dens potentialer konkret i forhold til deltagerens egen samling på museet.

Hovedtemaer fra kurset:

  • Hvordan kan betydningsvurdering øge fokus på museernes samlinger, deres materialitet og kontekst helt generelt i museernes daglige arbejde?
  • Hvordan kan betydningsvurdering skærpe og kvalificere udviklingen af konserverings-, indsamlings- og bevaringsstrategier både på det enkelte museum og på nationalt plan?
  • Hvordan kan betydningsvurdering som helhedsorienteret metode understøtte samlingsarbejdet på tværs af de fem museumsopgaver?

Undervisningen vil gennem en række øvelser skabe sammenhæng mellem teoretiske begreber og praktiske problemstillinger. Vi vil tage udgangspunkt i deltagernes konkrete arbejdsopgaver og anvende betydningsvurdering som metodisk greb. Forløbet vil gå direkte ind og understøtte en konkret arbejdsopgave for deltagerne, ligesom kurset vil give mulighed for at trække aktivt på medkursisternes erfaringer med betydningsvurdering fra andre museer.

Format:

Kurset vil strække sig over fire uger, og undervisningen vil bestå af fire web-baserede hold-sessioner a 3 timer én gang om ugen. Mellem disse sessioner vil deltagerne skulle løse en række små opgaver som forberedelse. Opgaverne giver deltagerne mulighed for at gennemføre et betydningsvurderingsforløb med en udvalgt genstand eller samling i løbet af kurset.

På kurset får du:

  • Kendskab til og færdigheder inden for betydningsvurdering som museal arbejdsmetode.
  • Overblik over hvordan betydningsvurdering kan indgå som redskab i en række konkrete arbejdsopgaver, såsom samlingsgennemgange, fondsansøgninger, formidlingsarbejde og bevaringsopgaver.
  • Viden om hvordan betydningsvurdering kan udvikle kendskabet til samlingernes indhold og potentiale.
  • Indblik i hvordan betydningsvurdering kan bruges aktivt i forbindelse med med outreach og profilering både på de enkelte museer og på tværs af institutioner.
  • Indblik i hvordan betydningsvurdering som metode kan skaleres og tilpasses alt efter økonomiske og tidsmæssige rammer.

Forberedelse:

Læsning af kort kompendie, ca. 20 ns.
Udvælgelse og kort beskrivelse af en case fra eget museum.

Målgruppe:

Museumsansatte der arbejder med registrering og bevaring eller på anden vis beskæftiger sig med samlingen.

Underviser:

Lærke Maria Andersen Funder er ph.d. i museologi og klassisk arkæologi. Gennem sin forskning og undervisning på Museologi (AU), hvor hun er ansat som underviser og fagkoordinator, har hun fået indgående kendskab til det danske museumslandskab. Hun har samtidig praktisk erfaring med museumsformidling til et bredt publikum.

Målgruppe:
Museumsansatte der arbejder med samlingen
Underviser:
Lærke Maria Andersen Funder
Tilmeldingsfrist:
25/03/2021
Pris:

DKK 1800 (ODM-medlemmer)

DKK 2000 (ikke-medlemmer)

Citater