Dato:
03/02/2021 - 12:30 - 16:00
Sted:
Zoom

Kurset giver grundlæggende introduktion til kommunernes fysiske planlægning for bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer med det primære formål, at:

 • Gøre dig i stand til at forstå plantyper og planprocesser i relation til en hensigtsmæssig udmøntning af museets kapitel 8-arbejde
 • Sikre kendskab til administrationen og beskyttelsen af bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer
 • Opnå færdigheder inden for arkivalsk kontrol (online) i forbindelse med vurdering af kommunale byggesager

Efter kurset har du overblik over kommunernes fysiske planlægning for bevaringsværdier, der vedrører kulturarv, og du er i stand til at vurdere, hvordan museet hensigtsmæssigt kan tilrettelægge sit arbejde med museumslovens kapitel 8.

Kurset er delt op over to dage. Første del vil have fokus på planprocesser og kulturarv i planlægningen, mens del to vil være en demonstration af, hvordan online webressourcer kan bruges til at foretage arkivalsk kontrol af kommunale byggesager. Man kan nøjes med at tilmelde sig ét modul afhængigt af behov, men vi anbefaler at tage begge.

På modul 1 får du viden om:

 • Planhierakiet og planprocesser
 • Kommunens ansvar for den faste kulturarv
 • Kommuneplanens retningslinjer og redegørelse for kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsværdier
 • Lokalplanens bevarende bestemmelser
 • Museets bidrag i andre planer

På modul 2 får du viden om: 

 • Proces for byggesagsbehandling
 • Nedrivning af bygninger
 • Arkivalsk kontrol og brug af de vigtigste online webressourcer til vurdering af kommunale byggesager om bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer
 • Læs mere om modul 2 her


Endeligt program udsendes ca. 14 dage før kursusstart.

Deltagerforudsætninger:
Deltagerne forventes at have ansvar for eller interesse i museets samarbejde med kommunen om nyere tids fysiske kulturarv i henhold til museumslovens kapitel 8.

Målgruppe:
Dig, der samarbejder med kommunen om nyere tid fysiske kulturarv.

Der er plads til 16 deltagere på kurset.

Start- og sluttid
Kursus 1: 3. feb. 2021, kl. 12.30-16.00
Kursus 2: 10. feb. 2021, kl. 12.30-16.00

Underviser:
Morten Stenak er cand. scient i kulturgeografi og Ph.D. i historie og arbejder som kommuneplanlægger i Lolland Kommune. Han har beskæftiget sig med planlægning og kulturmiljø i 20 år, bl.a. som regionplanlægger i Vejle Amt, forsker på Landbohøjskole, chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, teamleder af Plan i Greve Kommune og tidligere uddannelsesleder i Organisationen Danske Museer.

 

Målgruppe:
Dig, der samarbejder med kommunen om nyere tid fysiske kulturarv.
Underviser:
Morten Stenak
Tilmeldingsfrist:
20/01/2021
Pris:

DKK 650,- (ODM-medlemmer)

DKK 750,- (ikke-medlemmer)

Citater