Dato:
22/11/2021 - 12:30 - 15:30
,
Dato:
23/11/2021 - 12:30 - 15:30
,
Dato:
24/11/2021 - 12:30 - 15:30
+ flere moduler
Sted:
Zoom

Besøg fra turister kan være en rigtig god resurse for museer. Men turismen skal forstås og forvaltes bæredygtigt. Der er stor forskel på ægteparret i eget sommerhus, den tyske familie på cykelferie eller norske highend-turister. Hvis museet kender sine turister godt, kan museet få betragtelig indflydelse på sin destination.

På dette kursus får du konkrete redskaber til, hvordan dit museum kan udnytte de forhåndenværende turismepotentialer og få indflydelse på destinationsudvikling. Kursisterne lærer at udføre de grundlæggende, museumsrettede analyser og strategier, som er nødvendige for at kunne performe optimalt og bæredygtigt på turismefronten.


Indhold
Kurset introducerer viden om de udviklingstanker og markedsforståelser, som knytter sig til museumsrelevant turisme, samt best practice for bæredygtig forvaltning af turismeresurser.
På kurset arbejder vi i dybden med:

  • Hvad er mit museums forhåndenværende turisme-resurser og hvordan tilgås/tiltrækkes de?
  • Hvordan fungerer turistmarkedet, og hvordan skal museet agere deri?
  • Hvad er bæredygtig attraktionsdrift og turismeudvikling, og hvordan kan museet bidrage til det?

På kurset lærer du at udføre:

  1. Museumsrettet destinationsanalyse
  2. Analyse af museumsturister og potentielle museumsturister
  3. Turismestrategi tilpasset det enkelte museum

Varighed
Kurset kører over tre dage, hvor deltagerne som hjemmeopgave skal udarbejde en analysebaseret turismestrategi for deres museum:

  • Dag 1: Hvordan laver man museumsrettede destinations- og turistanalyser, samt bæredygtig museums-turismestrategi?
  • Dag 2: Supporteret hjemmeopgave – Analysebaseret turismestrategi for mit museum. Kursisterne arbejder med deres turismestrategi på egen hånd og kan stille spørgsmål til underviseren undervejs.
  • Dag 3: Præsentationer af hjemmeopgave, feedback og faglig sparring.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ledende museumsinspektører, museumsledere, ledere af kommercielle afdelinger, formidlere og formidlingschefer og ansatte, der arbejder med kommunikation og markedsføring.

Hvis du deltog i webinaret "Kend din turist" den 19. marts 2021, kan du med fordel bygge videre på din indsigt med dette online-kursus, men det er ikke en forudsætning for at deltage.

Underviser
Andreas Bonde Hansen er mag. art. i arkæologi, Ph.d. i kulturarvsstudier, lektor i Leisure Management og formand for ODM's udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi. Derudover driver han rådgivningsvirksomheden Kultopia. Andreas Bonde Hansen arbejder til dagligt primært med undervisning, forskning og udvikling i kulturturisme og har i den forbindelse samarbejdet med et stort antal museer og turist-virksomheder i ind- og udland.

Målgruppe:
ledende museumsinspektører, museumsledere, ledere af kommercielle afdelinger, formidlere og formidlingschefer og ansatte, der arbejder med kommunikation og markedsføring
Underviser:
Andreas Bonde Hansen
Tilmeldingsfrist:
25/10/2021
Pris:

DKK 1.500 (ODM-medlemmer)

DKK 1.700 (ikke ODM-medlemmer)

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Citater