Dato:
24/03/2022 - 12:30 - 15:30
Sted:
Zoom

SARA Fokus er en del af ODM’s nye SARA-kursusprogram. Du kan tage grundkurset SARA Basis (med fysisk fremmøde) og supplere med en række korte online-kurser – SARA Fokus – om særlige funktioner i systemet. Online-kurserne lægges ind i kursusprogrammet løbende.

På dette kursus lærer du at bruge eks- og importfunktionerne, så du nemmere kan håndtere den data, du trækker ud fra systemet eller vil overføre til SARA. Bl.a. lærer du, hvordan man kan lave lister til fx udstilling eller kassation.

Kurset vil ydermere introducere dig til placeringsmodulet, så du får en bedre forståelse af, hvordan objekter placeres i SARA.

Formål og indhold
Efter kurset vil du have lært, hvordan man placerer objekter korrekt, også objekter der har flere placeringer. Derudover vil du forstå hvad forskellen er på aktuel- og normalplacering, samt hvornår disse bruges.

Du vil ligeledes have lært at bruge im- og eksportfunktionerne til at overføre data ind i SARA og lave lister, du kan hive ud af systemet.

Følgende emner gennemgås på kurset:

  • Placeringsmodulet
  • Aktuelplacering
  • Normalplacering
  • Eksport til Excel
  • Eksport til Word
  • Import af data
  • Import til oprettede poster i SARA

Undervisningsform
Undervisningen afholdes som et online-kursus på tre timer. Kurset indeholder en introduktion til emnet, visning af eksempler fra underviser og efterfølgende øvelser i SARA’s træningsdatabase for deltagerne. Det er muligt for deltagerne at stille spørgsmål undervejs gennem hele kurset.

Målgruppe
Kurset er især velegnet til de museer, der har data registreret i fx Excel og som ønsker at overføre den data til SARA. Eller til de medarbejdere som ønsker at blive bedre til at lave lister, ved at hive data ud fra SARA. På kurset kræves det, at man som minimum har et grundlæggende kendskab til SARA og, at man samtidig er vant til at arbejde i systemet. Derudover skal deltagerne have et basalt kendskab til Excel.

Om SARA
SARA er det fællesmuseale registreringssystem for statslige og statsanerkendte museer i Danmark. Systemet kan bruges til basalregistrering af værker, genstande og andre museumsobjekter, men også som værktøj til at styre en lang række administrative opgaver i arbejdet med samlingerne på museerne.

Underviser
Katrine Thorsgaard Pedersen er uddannet cand.mag. i historie og arbejder på Museum Vestsjælland i afdelingen for Samling og Bevaring. Hun har udarbejdet de to nationale SARA vejledninger, til de kunst- og kulturhistoriske museer. På baggrund af dette arbejde har hun bred viden om systemets mange facetter og funktioner.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til medarbejdere på kunst- og kulturhistoriske museer, som ønsker at blive bedre til at lave lister, ved at hive data ud fra SARA, eller overfører data registreret i Excel til SARA.
Underviser:
Katrine Thorsgaard Pedersen
Tilmeldingsfrist:
24/02/2022
Pris:

DKK 500 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 800 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

 

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

Citater