Dato:
19/08/2019 - 20/08/2019
,
Dato:
09/09/2019 - 10/09/2019
,
Dato:
07/10/2019 - 08/10/2019
,
Dato:
28/10/2019 - 29/10/2019
+ flere moduler
Sted:
Modul 1: København, Modul 2: Holbæk, Modul 3: Nykøbing F, Modul 4: Roskilde/Frederikssund

Hvordan arbejder man med projekter?

Museerne arbejder i stigende grad i projekter – både internt og med samarbejdspartnere på andre museer, universiteter mv.. Derfor er det vigtigt at vide, hvad egentlig et projekt er, og hvad det vil sige at være projektleder og/eller projektdeltager. Projektlederkurset giver en grundig indføring i projektledelse og gør medarbejdere på museerne i stand til at lede større (komplekse) projekter.

Typiske projekter:

 • Ansøgning om støtte fra fonde og styrelser
 • forskning- og formidlingsprojekter i samarbejde med andre museer/universiteter
 • Større arkæologiske undersøgelser (bygherrebetalte)
 • Samlingsgennemgang i relation til registrering, flytning, udskillelse mv.
 • Nedtagning og opsætning af udstilling i forbindelse flytning, renovering eller nyt museumsbyggeri

Kurset indeholder:

 • Grundlæggende projektledelse
 • Hvad er et projekt?
 • Organisering
 • Projektets faser
 • Interessentanalyse
 • Risikoanalyse
 • Estimering og milepælsplanlægning
 • Projektressourcer (arbejdskraft, penge og tid)
 • Projektlederens rolle
 • Personlighedsprofiler (incl. lille test)
 • Budget og regnskab
 • Afrapportering
 • Evaluering
 • Kommunikation

Kurset indgår i en formaliseret uddannelsessammenhæng med Niels Brock Videreuddannelse og giver 10 ETCS point. Kursusforløbet afsluttes med en skriftlig opgave – en projektbeskrivelse – der skal kunne bruges i museets projektudvikling, fx en større arkæologisk udgravning, en samlingsgennemgang eller ansøgning om støtte til et museumsprojekt til en relevant fond/styrelse/call.

Kursusforløb
Kurset afholdes på 4 forskellige lokaliteter.

Der arbejdes så vidt muligt med eksempler/cases fra de deltagende museers eget erfaringsrum. Forud for kurset skal du beskrive en museumscase/projekt, så underviser kan tilrettelægge undervisning og øvelser efter eksemplernes relevans.

Modul 1
Sted: Organisationen Danske Museer (København)

 • Introduktion til projektledelse
 • Projektets faser og cyklus – fra ide til evaluering
 • Projektmodel
 • Projekt interessenter, organisering, rammer og omgivelser
 • Målsætningsmetode og prioritering af mål
 • Kreative processer for idegenerering
 • Risikostyring (SWOT-analyse)
 • Kommunikation og interessentledelse

Modul 2
Sted: Museum Vestsjælland (Holbæk)

 • Projektressourcer (arbejdskraft, penge og tid)
 • Definition af aktiviteter og prioritering
 • Udarbejdelse af tidsplaner og milepælsplanlægning
 • Arbejds- og ansvarsfordeling
 • Styring af tid, omkostninger og kvalitet
 • Koordinering og styring af ændringer
 • Validering i forhold til tid, omkostninger og ressourcer
 • Kvalitets- og personaleledelse

Modul 3
Sted: Museum Lolland-Falster (Nykøbing F)

 • Projektlederens opgaver udfordringer
 • Personlighedsprofil
 • Kompetencer og løbende udvikling i projektlederrollen
 • Situationsbestemt ledelse og projektledelse
 • Projektgruppens sammensætning og teamroller
 • Organisering af projektgruppe, referencegruppe og kommunikation ud af projektgruppen
 • Motivation og kulturer i projektgruppen
 • Formidling af information
 • Konflikter

Modul 4
Sted: ROMU (Roskilde/Frederikssund)

 • Implementering i driftsorganisationen – ansvarsoverdragelser og sikring af kompetencer
 • Evaluering af projekter og læring til projektgruppen og organisationen
 • Kontraktlig afslutning og relevante rapporteringer
 • Eksamensopgave og færdiggørelse af denne

Underviser

Lars Pedersen har siden 1987 arbejdet med ledelse, samarbejde, uddannelse og udvikling i en lang række private og offentlige organisationer. Han lægger stor vægt på at deltagernes egne erfaringer og daglige udfordringer aktivt indgår i samarbejdet mellem han og deltagerne.

Lars er cand. mag. i dansk fra Københavns Universitet og master i organisations- og ledelsesudvikling. Hans praktiske erfaring spænder bredt fra uddannelsesforløb og korte kurser i en række private virksomheder og offentlige organisationer, fx DLG, Uddannelses- og forskningsministeriet, Det Kgl. Bibliotek og Dansk Projektledelse.

 

Kurset gennemføres i samarbejde med Niels Brock Videreuddannelse.

 

 

Målgruppe:
Dig, der leder projekter på museet.
Underviser:
Lars Pedersen
Tilmeldingsfrist:
28/06/2019
Pris:

DKK 17.500 (ODM-medlem)
DKK 19.500 (ikke-medlemmer)

 

Der gives 10% rabat ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.

 

Prisen inkluderer:

 • Undervisning
 • Undervisningsmaterialer
 • Forplejning i dagtimerne (frokost, kaffe/the, kage)
 • Middag på modul 2 og 4

 

Ikke inkluderet:

 • Transport
 • Overnatning og morgenmad
 • Middag på modul 1 og 3

 

 

Citater