Dato:
26/10/2020 - 10:00 - 16:30
Sted:
ODM, Farvergade 27 D, 2. sal

Kom godt i gang med din forskningsformidling. Registrer dit museums forskning og aktiviteter i Kulturministeriets Forskningsportal.

Arbejd strategisk med din forskningsregistrering og nå længere ud med dine forskningsprojekter, publikationer og aktiviteter. Det vil styrke dit museums forskningsformidling, ved at give et samlet overblik over ansattes forskning og aktiviteter inden for:

 • Forskning
 • Rådgivning
 • Formidling
 • Undervisning

Gennem registreringer i Kulturministeriets Forskningsportal kan du benytte data til: Ansøgninger, årsrapporter, afrapporteringer og synliggørelse som potentielle samarbejdspartnere. Dette kan anvendes som inspirationskilde til at finde forskningsrelevant litteratur og til at gå i dybden med forskningen inden for museumsområdet.

På kurset lærer du at registrere museets projekter, tilknytte samarbejdspartnere internt og eksternt. Du får en personlig profil hvor forskning, undervisning og aktiviteter kan formidles. Det betyder også, at udstillinger kan registreres og knyttes til publikationer, så museet får en samlet oversigt der kan bruges til f. eks årsberetninger og afrapporteringer. Der vil blive inddraget erfaringer fra de institutioner, der i dag er tilknyttet Kulturministeriets Forskningsportal.

Kursets temaer:

 • Registreringspraksis
 • Institutionens forskningsprofil og oprettelse af projektregistrering.
 • Personligprofil og CV
 • Id’er som standarder som en del af forskningsregistrering og forskningsformidling.
 • Orcid.id – Digital identifier for forsker.
 • DOI (Digital Object Identifier)
 • Open Access publicering
 • Anvendelse af kontrollerede og ukontrollerede emneord.
 • Statistik for person og museum

Dit og museets udbytte:

 • Oprettelse af egen forskerprofil, der er tilknyttet dit museum, hvor publikationsdata høstes til den danske forskningsdatabase
 • Synliggørelse af museets forskning, aktiviteter og formidling som en aktiv del af Kulturministeriets Forskningsportal og det danske forskningsmiljø
 • Promovering af museet som forskningsinstitution overfor relevante fonde, nationale og internationale samarbejdspartnere

Efter kurset kan det enkelte museum aftale et virtuelt møde med underviseren med henblik på at udbrede brugen af PURE for flere af museets inspektører med forskningsforpligtelser.

Kursusansvarlig og underviser:
Rie Karen Marie Iversen er bibliotekar og informationsspecialist på Det Kgl. Bibliotek og er nøgleperson i Kulturministeriets Pure-Konsortium for arkiver, biblioteker og museer.

Forberedelse:
Du skal medbringe dine egne eksempler på publikationer, aktiviteter (fx. foredrag), forskningsprojekter og CV, der skal bruges i registreringsøvelserne.

Start og sluttidspunkt:
26. oktober 2020 kl. 10-16.30.

Læs mere:
Den Danske Forskningsdatabase
Kulturministeriets Forskningsportal

Målgruppe:
Forskningsledere og inspektører med forskningsforpligtelser på museet
Underviser:
Rie Karen Marie Iversen
Tilmeldingsfrist:
02/10/2020
Pris:

Det er gratis at deltage i kurset (inklusiv forplejning), dog maksimum to personer fra hvert museum.
Kurset foregår i samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Organisationen Danske Museer. Indsatsen er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Citater