Dato:
03/04/2019 - 10:00 - 15:30
Sted:
Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk

Samlinger i Nationalt perspektiv

Samlingskoordinationen museerne i mellem har altid været både en udfordring og en anledning til udviklende, kollegialt samarbejde på tværs. SARA er landet og bliver en del af værktøjskassen, når museerne på tværs skal varetage den nationale koordination, som efterspørges af både museer og SLKS. Hvordan forholder vi os til både udfordringer og muligheder i den nationale koordination – og hvordan får vi på tværs et kollegialt samarbejde vedr. SARA til at fungere?

10.00 - 10.15        Velkomst og kaffe

10.15 - 11.00        Hans Henrik Landert, SLKS
                              ”Samling Danmark” og den museale koordinering på tværs set fra SLKS.

11.00 - 11.45        Thomas Meldgaard, Arbejdermuseet
                             Syv museer med Arbejdermuseet i spidsen har netop fået støtte
                             til et projekt om national koordinering af bevaring og indsamling
                             af den nationale, industrielle kulturarv. Projektet omfatter
                             udvikling af et fælles begrebsapparat og en model til analyse af
                             samlingerne. Det er målet at klarlægge det enkelte museums
                             styrker og svagheder i forhold til ansvarsområdet og sikre en
                             tydeligere ansvarsfordeling, så ressourcerne til samlingsarbejdet
                            anvendes så godt og effektivt som muligt.

11.45 - 12.30       Frokost

12.30 - 13.00       SARA Sprint 1. Fælles workshop vedr. SARA,
                             museernes udfordringer og behov

13.00 - 13.15       Opsamling, Sprint 1

13.15 - 13.45       SARA Sprint 2. Fælles workshop vedr. SARA,
                            museernes udfordringer og behov

13.45 - 14.00         Opsamling, Sprint 2

14.00 - 14.20        Kaffe

14.20 - 15.00      Signe Stidsing, Nordjyllands Historiske Museum
                            Regan Vest – At registrere og bevare en helhed fra Den Kolde krig
                            Signe fortæller om det samlede projekt, når en stor, moderne
                            helhed skal dokumenteres og registreres fra grunden. Hvordan
                            forholder man sig til bevaringen af nye og vanskelige materialer,
                            hvordan inddrages SARA i processen – og hvordan deler man
                            helheden op i mindre bidder, der giver mening?

15.00 - 15.30      Afrunding og farvel

Praktisk information:
Museet ligger i gåafstand fra Holbæk Station.
Parkering ved Holbæk Station, P-plads ved godsbanen.


Tilmeldning her på ODMs hjemmeside senest den 29.03.19. Pris kr. 250.

Program:
Tilmeldingsfrist:
29/03/2019 - 12:00
Pris:

250 kr.

Citater